Stavebné sporenie rastie ďalej

Autor DT marec 2017 -

Uplynulý rok na Slovensku bol v oblasti stavebného sporenia úspešný a potvrdil rastový trend z predošlých období.

Potvrdzujú to výsledky dvoch našich najväčších subjektov, podnikajúcich v tomto odvetví – Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) a Wüstenrot stavebnej sporiteľne (WSS). Spolu im patrí asi 90 % trhu.

Viac úverov, viac peňazí

PSS vykazuje stúpajúcu tendenciu pri všetkých typoch ňou poskytovaných úverov. Nových vlani uzatvorila celkom 24 269 – o 513 viac ako v roku 2015. Číslo zahŕňa stavebné úvery, medziúvery a úvery na zariadenie domácnosti. Rozdiel predstavuje 2,15 %. Razantnejší nárast však nastal v celkovom objeme úverov, ktorý sa vyšplhal až k 603 mil. €. To je o 19 miliónov viac ako v roku 2015 (rozdiel 3,25 %).
V priebehu lanského roka poskytla PSS stavebné úvery a medziúvery v celkovom objeme 595,24 mil. €. Priemerná výška medziúveru bola na úrovni 26 800 eur. Pritom až 72 % klientov využíva úver zo stavebného sporenia na rekonštrukciu svojho súčasného bývania. Oveľa menšia časť – 22 % – použije tieto prostriedky na kúpu domu či bytu. Iba 3 % sa realizujú v novej bytovej výstavbe.
Z regionálneho pohľadu sú najaktívnejší obyvatelia Trnavského kraja, ktorí si minulý rok zobrali od PSS nielen najviac úverov (3 191), ale aj v najvyššej priemernej výške (27 100 €).

Úvery na zariadenie domácnosti

V PSS boli veľmi úspešné: v priebehu minulého roka ich celkový počet dosiahol 1 320, v celkovom objeme 7,55 mil. €. To je oproti roku 2015 až 15 %-ný nárast.
Možných účelov použitia tohto typu úveru býva veľa. Klienti PSS ho najviac využívajú na nákup bielej techniky, ktorá má podiel až 62,5 %. Naopak, čierna technika zaujíma v poradí až štvrté miesto – so šiestimi percentami. Na pomyselný stupeň víťazov sa ešte dostali nábytok a iné vybavenie domácnosti – obe kategórie s podielom vyše 9 %. Zvyšný podiel predstavujú ostatné účely, ako napr. údržba záhrady, podlahy, osvetlenie či malé stavebné úpravy.
PSS poskytla počas svojho doterajšieho 25-ročného pôsobenia na slovenskom trhu spolu 595 841 úverov na bývanie, vrátane úverov na zariadenie domácnosti.

Úspech akciových medziúverov

Aj v našej druhej najväčšej stavebnej sporiteľni splnili obchodné výsledky roka 2016 očakávania. WSS uzatvorila vlani v rámci stavebného sporenia takmer 44-tisíc nových obchodov, čo predstavuje medziročný nárast 6,4 %. Objem cieľových súm dosiahol 279 mil. €, t. j. o 1,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Medziročne mierne stúpli (cca o 1 %) aj vklady na zmluvy stavebného sporenia, ktoré za vlaňajšok predstavujú 135 mil. €.
V priebehu uplynulého roka WSS poskytla stavebné úvery a medziúvery v celkovej výške 90,6 mil. €, čo je v medziročnom porovnaní viac o 10,4 %. Na tomto výsledku mali výrazný podiel akciové medziúvery. Tých bolo poskytnutých o 4,7 % viac a v sume vyššej o 19 % ako rok predtým.
S tým súvisí aj vyšší objem finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené klientom – 171,4 mil. €, čo znamená o 3 % viac ako v roku 2015.

DT