ITAS: Eurofondy na IT infraštruktúru čerpáme len na 7 %

Autor Gustáv Budinský marec 2017 -
ITAS: Eurofondy na IT infraštruktúru čerpáme len na 7 % Pixabay

IT Asociácia Slovenska predloží akčný plán na akceleráciu projektov informatizácie; žiada tiež zlepšiť systém vzdelávania tak, aby produkoval viac „ítečkárov“.

IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorú tvorí 90 významných spoločností z tohto odvetvia, označila za svoju prioritu pre najbližšie roky urýchlenie projektov informatizácie pri zachovaní princípov „Value for Money“ a „Jedenkrát a dosť“. „Doteraz realizované úspešné projekty ukazujú, že digitalizácia zlepšuje služby občanom a efektivitu verejnej správy. Preto je nevyhnutné pokračovať v rozvoji eGovernmentu v rámci zodpovedajúcich operačných programov,“ uviedol prezident ITAS Mário Lelovský. To je podľa neho nedostatočné – miera čerpania Prioritnej osi č.7 Operačného programu Integrovanej Infraštruktúry sa vo štvrtom roku (zo siedmich) operačného programu pohybuje iba na siedmich percentách z celkového objemu prostriedkov. Miera kontrahovania je o niečo vyššia: 14,46 %.

Nedávne Valné Zhromaždenie ITAS preto poverilo prezídium asociácie rozpracovaním a realizáciou návrhu akčného plánu na akceleráciu projektov informatizácie. Rovnako má predložiť aj stratégiu súvisiacej pozitívnej komunikácie.

To nešťastné školstvo

ITAS chce pokračovať v úsilí zlepšiť slovenský systém vzdelávania tak, aby školstvo produkovalo absolventov v súlade s potrebami práce a zabezpečilo dostatok IT špecialistov. „Informatiku dnes študuje šesť percent vysokoškolákov, zatiaľ čo vyše polovica študuje spoločenské vedy. Polovica z nich si po škole nevie nájsť prácu, sú nepoužiteľní, takže končia na úradoch práce alebo berú prácu stredoškolákom,“ upozornil M. Lelovský.

Nevyhnutnou podmienkou rozvoja tohto odvetvia je podľa neho podstatné zvýšenie financovania informatických študijných odborov, čo chce asociácia tlmočiť vláde Slovenskej republiky.

Noví ľudia do vedenia ITAS

Novými členmi Správnej rady IT Asociácie Slovenska na dvojročné obdobie sa na základe hlasovania VZ 27. marca 2017 stali František Barenec (Cisco), Emil Fitoš (ATOS), Peter Laco (IBM), Erika Lindauerová (HP), Ivan Marták (Orange), Ondrej Smolár (Soitron) a Milan Vašina (Slovak Telekom).

GB

rsz dsc4626