Informačný vek automobilového priemyslu

Autor JF/Divyd marec 2017 -
Elektrický a automatický – taký je dnes už každý výhľadový automobilový koncept. Elektrický a automatický – taký je dnes už každý výhľadový automobilový koncept. Škoda

V období, v ktorom žijeme, sa intenzívne digitalizujú automobily aj ich výroba.

Automobilový priemysel prechádza prelomovým obdobím. Do jeho fungovania vstupujú nové technologické faktory, digitalizácia výroby aj logistiky. Základom je využívanie princípov inteligentného priemyslu ako súčasť Stratégie 4.0.

„Budúci vývoj v rámci automobilového priemyslu sa bude vyznačovať významnými zmenami v oblasti nových konštrukcii automobilov s vysokým podielom informačných a komunikačných technológii, nových koncepcií pohonov a alternatívnymi zdrojmi energií – a predovšetkým novými výrobnými technológiami,“ povedal Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. On a ďalšie špičky tejto brandže vystúpili počas 3. Medzinárodnej konferencie Newmatec na Táľoch.

Ustáť zmeny

Veľká výzva stojí pred každou firmou v automobilovom priemysle. „Nastáva informačný vek. Zmeny sa zrýchľujú a hlavnou úlohou pre každú firmu je, aby sa v týchto podmienkach stala buď architektom revolúcie vo svojom od­vetví alebo aby aspoň dokázala udržať krok s meniacimi sa trendmi,“ konštatoval Gary Hamel, americký expert na manažment.

Európska komisia predstaví legislatívu

Automobilový priemysel je rozhodujúcim odvetvím ekonomiky na Slovensku, keď jeho podiel na tvorbe HDP je viac ako 12 %. Treba tu však lepšie nastaviť podmienky podporujúce rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.

„Budúcnosť patrí tým, ktorí modernizujú. Aj preto v Európskej komisii momentálne pracujeme na príprave nových legislatívnych návrhov v prospech modernizácie európskej mobility a priemyslu, ktoré chceme predstaviť už v priebehu tohto roku,“ povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý sa s účastníkmi konferencie spojil prostredníctvom telemosta. Aj Slovensko by si podľa neho malo vytvoriť jasnú víziu v tejto novej ére automobilového priemyslu.

JF/Divyd

rsz foto newmatec nTlačová konferencia počas Newmatecu.                    Zľava moderátorka Viera Krúpová, Juraj Sinay, ZAP SR, Stéphane Bonhommeau, PSA, Dušan Dvořák, Kia, Alexander Matušek, VW a Andreas Maashoff, Adient.