Zníži pripravovaná novela kvalitu STK-čiek?

Autor JF apríl 2017 -
Zníži pripravovaná novela kvalitu STK-čiek? ProMotor/Volz

Ministerstvo dopravy predložilo návrh úpravy, ktorá má liberalizovať trh staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. Prevádzkovatelia STK kričia: nie!

Návrh novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách je iniciatívou Ministerstva dopravy a výstavby SR a absolvoval medzirezortné pripomienkovanie. Jeho cieľom je liberalizovať trh STK a zároveň znížiť výšku pokút za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Podľa Národnej asociácie staníc technickej kontroly (NA STK) však schválenie deregulačnej novely môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Tvrdí, že návrh vznikol narýchlo, bez širšej diskusie s odbornou verejnosťou a ignoruje zahraničné skúsenosti.

Návrh zákona má odstrániť podmienku, že sieť prevádzkovateľov STK a pracovísk emisnej kontroly je limitovaná ministerstvom. To určovalo sieť, teda počet jednotlivých staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly pre každý okres, osobitnou vyhláškou. Pripravovaná liberalizácia vychádza z rozsudku Súdneho dvora EÚ z 15. októbra 2015, podľa ktorého by takéto vnútroštátne opatrenia mohli byť posudzované ako zabraňujúce vykonávať slobodu usadiť sa alebo túto službu spraviť menej príťažlivou.

Viac poskytovateľov = horšia kontrola

Podľa NA STK to však povedie k zníženiu nárokov na technický stav voziel v cestnej premávke. „Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje uvoľniť trh technických a emisných kontrol vozidiel, ktorej výsledkom má byť vyšší počet poskytovateľov STK. Pritom už dnes nie je zo strany štátu dostatočne zabezpečená kontrola nad niektorými prevádzkovateľmi STK a na cesty sa dostávajú aj autá, ktoré by mali byť prehlásené za nespôsobilé. Navyše zákon nereflektuje ani najnovšie trendy v digitalizácii štátu," upozorňuje asociácia vo vydanom vyhlásení.

Technická a emisná kontrola majú za cieľ, aby boli v cestnej premávke bezpečné a ekologické vozidlá. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý si v tomto smere nesplní povinnosti, sa dopúšťa správneho deliktu, za čo mu má byť uložená pokuta. Od 1. januára 2016 platí, že keď prevádzkovateľ vozidla uhradí pokutu do 15 dní, tak sa považuje za uhradenú, ak z nej zaplatí aspoň 2/3. Podľa novej úpravy bude stačiť 1/3. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2017.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku asi 140 staníc technickej kontroly. Predseda NA STK Miroslav Kobrtek varoval, že po liberaizácii sa stav na trhu môže začať podobať na situáciu v Poľsku, kde je asi 4 800 STK, pričom väčšina z nich má ekonomické problémy. Z toho dôvodu poľavujú v nárokoch pri kontrolách a navyše, na poľských cestách sa pohybuje veľa vozidiel bez platnej STK, ktorých vodiči pri policajnej kontrole riskujú iba pokutu vo výške približne 12 eur. 

JF