Ceny Via Bona za zodpovedné podnikanie

Autor Simona Gembická apríl 2017 -

Medzi víťazmi v jednotlivých kategóriách sú aj Kia Motors Slovakia, METRO Cash&Carry SR a IKEA Bratislava.

Nadácia Pontis tradične udeľovala ocenenia Via Bona Slovakia 2016. Uchádzalo sa o ne spolu 71 malých, stredných a veľkých firiem, udeľovali sa v šiestich kategóriách. Odovzdané boli aj Cena verejnosti (hlasovali čitatelia SME) a Cena za sociálne inovácie.

Zodpovedné firmy a féroví hráči

V kategórii Zodpovedná veľká firma zvíťazila spoločnosť Kia Motors Slovakia, s. r. o. Funguje v nej zaujímavý koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností priamo vo výrobných priestoroch. Firma Ošetrovateľské centrum, s. r. o., je víťazom v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Organizuje starostlivosť o seniorov a dlhodobo vážne chorých ľudí.

Ocenenie v kategórii Férový hráč na trhu si prevzala spoločnosť METRO Cash&Carry SR, s. r. o., za prístup k dodávateľom a zákazníkom a podporu malých lokálnych dodávateľov. Zelenou firmou sa stala spoločnosť 2brothers s.r.o. za projekt Zelený bicykel – systém zdieľaných bicyklov v Prievidzi.

Partneri so sociálnym cítením

Firmu Nosene, s. r. o., ocenili v kategórii Dobrý partner komunity. Predáva a dizajnovo upravuje použité oblečenie. V tejto kategórii bolo udelené aj čestné uznanie, ktoré získali právnické spoločnosti Squire Patton Boggs, s. r. o., a bnt attorneys-at-law, s. r. o. – za dosiahnutie systémovej zmeny v procese oddlženia a osobného konkurzu.

Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala IKEA Bratislava, s. r. o. Zamestnancom ponúka o. i. podujatia na podporu ich osobnostného rozvoja a talentu. Čestné uznanie za obohatenie firemnej kultúry o ľudský rozmer získava spoločnosť Soitron, s. r. o.

Cenu za sociálne inovácie získala spoločnosť Jem iné SK, s.r.o. s projektom Revolúcia v stravovaní. Túto cenu odovzdávali po prvýkrát; je určená projektom s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu niektorého dlhodobého spoločenského problému. Ceny Via Bona Slovakia 2016 odovzdali počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska.

SG/JF