Rádioamatéri sú stále tu

Autor RÚ apríl 2017 -
Rádioamatéri sú stále tu Pixabay

Nadšenci na celom svete si 18. apríla pripomenuli Svetový deň rádioamatérov. Aj v dobe internetu a mobilných sietí nachádzajú čaro v priamom spojení pomocou rádiových vĺn.

Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorú založili v Paríži 18. apríla 1925. Rádioamatéri sa predovšetkým venujú vysielaniu na osobitne pre nich určených frekvenčných pásmach. Používajú rádiotelefóniu, telegrafiu, ale aj digitálne druhy prevádzky. Snažia sa nadviazať spojenie aj s neobvyklými destináciami, taže mnohí z nich neváhajú cestovať na rôze ostrovy, do málo rozvinutých krajín a na neobývané územia, aby odtiaľ vysielali a umožnili iným rádioamatérom nadviazať spojenie so vzácnou lokalitou. Pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení môžu využiť znalosti z fyziky, elektrotechniky, geografie, meteorológie a ďalších oblastí. Nadväzujú rádioamatérske spojenia aj netradičným spôsobom, napr. prostredníctvom odrazu od ionizovaných stôp meteoritov, sporadických atmosférických vrstiev či od od povrchu Mesiaca.

Regulačný úrad občas aj vysiela

Bývalý Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), predchodca dnešného Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) má pre rádioamatérov pochopenie. V roku 2013 bol prvým regulačným úradom v Európe, ktorý sa propagoval aj prostredníctvom rádioamatérskeho vysielania, a to práve vysielaním počas Svetového dňa rádioamatérov. Bolo to pri príležitosti 20. výročia vzniku úradu a aj Svetového dňa rádioamatérov. Neskôr to zopakoval aj súčasný regulačný úrad.

Podľa hovorcu RÚ Romana Vavra, ktorý v roku 2013 sám obsluhoval rádiostanicu úradu s volacím znakom OM20TUSR, sa v daný deň uskutočnilo počas asi 50 minút fónickej prevádzky na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov sa ozvali aj stanice z Portorika, USA, Kanady a Japonska. V roku 2014 sa počas svetového dňa ozvala príležitostná rádioamatérska stanica RÚ s volacím znakom OM44LTE.