Nitra: na hrade pribudli vylepšenia

Autor VN apríl 2017 -
Nitra: na hrade pribudli vylepšenia Ján Macák

V novej sezóne poslúži návštevníkom vyhliadková reštaurácia, môžu si prejsť náučný chodník alebo prezrieť novosprístupnenú hradnú pivnicu.

Nitriansky hrad stojí na mieste starého slovanského hradiska nad meandrom rieky Nitry, ktoré vzniklo zrejme dávno pred 9. storočím, keď sa o ňom objavila prvá písomná zmienka. Tá je z roku 871 a spomína posvätenie Pribinovho kostola v Nitre v roku 828. V súčasnosti toto historické miesto ročne navštívi viac ako 60 000 návštevníkov. Majú možnosť prezrieť si katedrálu-baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum, kazematy, vežu a hradné nádvorie.

Pomohli aj Nórske fondy

V apríli 2017 pribudla na hrade reštaurácia a informačno-oddychové centrum pre turistov. Verejnosti tiež sprístupnili hradnú pivnicu pod biskupským palácom. Ide o najstaršiu pivnicu v Nitre a širokom okolí, ktorá pochádza z 12. storočia; pred jej sprístupnením bolo potrebné zrekonštruovať aj jej múry. Na hradnom kopci zasa vznikol náučný chodník s informačnými tabuľami o histórii a prírodných zaujímavostiach lokality. Projekt zlepšenia turistickej infraštruktúry Nitrianskeho hradu bol okrem zdrojov jeho majiteľa – Nitrianskeho biskupstva – z veľkej časti financovaný z grantu Finančného mechanizmu EHP, tzv. nórskych fondov. Náklady projektu boli 820 000 eur, z čoho 85 % hradili práve nórske fondy a štátny rozpočet. Biskupstvo financovalo aj niektoré stavebné úpravy nezahrnuté do projektu.

Odkrytý ďalší múr

Nové objekty na hrade citlivo prepájajú súčasnú a historickú architektúru. Atraktívna je najmä nová reštaurácia Castellum Cafe. „Okrem kvalitnej gastronómie objekt ponúka aj nádherný výhľad na mesto a pohľad na pôvodné hradné múry odkryté pri archeologickom výskume počas výstavby,“ konštatovala výkonná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu Marta Hároniková.

VN