Európa je čoraz sociálnejšia: Brusel prišiel s novým balíčkom

Autor EK apríl 2017 -
Európa je čoraz sociálnejšia: Brusel prišiel s novým balíčkom Pixabay

Európska komisia predložila návrh Európskeho piliera sociálnych práv. Jeho 20 zásad rieši o. i. ochranu pracovných miest, sociálne štandardy či minimálnu mzdu.

Podľa slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča balíček zároveň reaguje na novú konkurenciu na pracovnom trhu, ktorú priniesla globalizácia, a na to, akým spôsobom sa v praxi mení pracovný trh. Ľudia totiž často majú viacero zmlúv s rôznymi firmami, aby utiahli rodinný rozpočet. „Z tohto dôvodu chceme prísť s komplexným prístupom, kde sa pozrieme na to, akým spôsobom treba upraviť aj napríklad pracovné zmluvy,“ povedal M. Šefčovič.

Tri divergentné scenáre

Európska komisia súčasne otvára diskusiu o sociálnom rozmere Európy do roku 2025. Diskusný dokument zvažuje tri scenáre:

1. Scenár s názvom „Obmedzenie sociálneho rozmeru na voľný pohyb“ opisuje obmedzenie spolupráce v sociálnej oblasti len na voľný pohyb osôb, kde by neexistovali minimálne normy EÚ napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovného času či materskej dovolenky.

2. Scenár „Kto chce v sociálnej oblasti robiť viac, robí viac“ umožňuje prehĺbiť spoluprácu v sociálnej oblasti tým členským štátom, ktoré o to prejavia záujem.

3. Scenár „EÚ27 spoločne prehlbuje sociálny rozmer Európy“ by posilnil spoluprácu v sociálnej oblasti medzi všetkými členskými štátmi. Predpisy by stanovovali minimálne normy a vo vybraných oblastiach by úplne harmonizovali práva občanov EÚ.

Slovensko má najmenšiu priepasť v príjmoch

V rámci sociálneho balíčka chce Komisia hodnotiť, ako sa štátom darí napĺňať atribúty sociálnej politiky. „Som veľmi rád, že aj z tejto štatistiky vyplýva, že Slovensko naozaj za posledné roky urobilo veľký pokrok,“ povedal M. Šefčovič. „Pre mňa bolo veľmi príjemným konštatovaním, že Slovensko je naďalej krajinou s najmenšími rozdielmi v príjmoch domácností medzi 20 % ľudí s najvyšším a 20 % ľudí s najnižším príjmom,“ zdôraznil.

EK/Zuzana Havranová

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK