Kedy a ako využívať slnečnú energiu

Autor ŠK máj 2017 -

Aj v slovenských obciach vidno na domoch čoraz viac solárne kolektory. Na čo obvykle slúžia a aké výhody prinášajú?

Základným princípom využívania solárnych kolektorov je slnečné žiarenie dopadajúce na absorbér. Ten je základom každého slnečného kolektora; zachytáva slnečné žiarenie a ohrieva teplonosné médium, ktoré prúdi v systéme rúrok v telese kolektora. Prostredníctvom tohto média sa vo výmenníku ohrieva voda, ktorá je potom vhodná na bežné využitie v domácnosti.
Solárne systémy môžu v domácnostiach slúžiť na tri hlavné účely: prípravu teplej vody, podporu vykurovania a ohrev vody v bazénoch.

Príprava teplej vody

Solárne zariadenie na prípravu teplej vody treba dimenzovať tak, aby sa dosiahlo čo najväčšie pokrytie spotreby mimo vykurovacieho obdobia. V tomto čase by ideálne nemusel byť využívaný iný spôsob ohrevu. Preto je potrebné stanoviť spotrebu teplej vody za deň, prípadne aj priebeh spotreby (viac v tabuľke). Na Slovensku je reálne možné pokryť 40 – 60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody.

Podpora vykurovania budov

Solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť vykurovanie rodinného domu na 100 %, takto získané teplo však môže pokryť približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom.
Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu a vykurovanej plochy, presne pre konkrétnu stavbu. Treba počítať s tým, že plocha kolektorov bude podstatne väčšia ako pri využití iba na prípravu teplej vody. Obvykle ich plocha predstavuje 15 až 25 % vykurovanej plochy.

Ohrev vody v bazénoch

Priamy ohrev bazénovej vody je jednoduchý systém, pri ktorom sú slnečné kolektory priamo napojené na okruh filtračného zariadenia. V zimnom období sa voda z kolektorového okruhu zvyčajne vypúšťa, preto sú kolektory pre tento typ ohrevu bez zadnej tepelnej izolácie.
Nepriamy ohrev bazénovej vody je dvojokruhový systém. Kolektorový okruh je uzavretý a teplo získané zo slnečných kolektorov sa odovzdáva bazénovej vode cez výmenník tepla.

Najviac dotácií ide na kolektory

Na solárne kolektory naďalej smeruje najväčší záujem domácností o poukážky na podporu zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Alfréd Gottas, manažér poprednej firmy na výrobu slnečných kolektorov, hovorí: „Je to logické. Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície, než je to u ostatných podporovaných zariadení. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia ako v prípade fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel, nehovoriac o veterných turbínach.“
Priemerná výška dotácie sa pri slnečných kolektoroch pohybuje okolo 1 500 až 1 600 eur. Dotácia tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou.
Solárny systém na prípravu teplej vody môže ročne domácnosti v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 eur. Ak berieme do úvahy štátnu podporu, dá sa počítať s návratom investície na úrovni 5 až 7 rokov, pričom praxou overená životnosť je 40 rokov. „Kvalitný kolektor by mal mať európsku značku kvality Solar Keymark,“ upozorňuje A. Gottas.

ŠK

Dimenzovanie systému na ohrev vody

Osoby

olektor (m²)

Zásobník (l)

2 – 3

3 – 4

200

3 – 4

5 – 6

300

4 – 5

6 – 7

400

Štátna podpora v číslach

Podľa údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) dosiahol do 24. januára 2017 počet podporovaných zariadení OZE číslo 7 009. Z toho 2 738 (39 %) poukážok bolo vydaných na slnečné kolektory, 1 831 na fotovoltické panely, 1 729 na tepelné čerpadlá a 711 na inštaláciu kotlov na biomasu. Do mája 2017 bolo z celkového rozpočtu 45 miliónov € preplatených ďalších takmer 5 900 poukážok za viac ako 13 miliónov €.

Ako získať dotáciu

Ak uvažujete o dotácii, konzultujte to s odborníkom, vyberte si zhotoviteľa a požiadajte SIEA o vydanie poukážky. Uplatniť dotáciu je možné len z faktúry u dodávateľa. Pozor, času na podanie žiadosti nie je veľa. Napríklad aprílové siedme kolo prideľovania poukážok netrvalo ani 6 minút a ôsme kolo necelých 8 minút. Preto treba mať v momente spustenia už všetko pripravené, najmä údaje o nehnuteľnosti. Žiadosť možno podať aj opakovane; od apríla 2017 sú dotácie vyhlasované každý mesiac. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania, žiadať o jej preplatenie je možné do 3 mesiacov od vydania.