Bratislava má polopodzemné kontajnery

Autor BH máj 2017 -

Modernejšie riešenie pri nakladaní s odpadom vzniklo v koordinácii mestského podniku a developera.

Stanovište piatich kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad sa nachádza v novej mestskej štvrti Zuckermandel. Jeden päťkubíkový polopodzemný kontajner dokáže nahradiť šesť 1 100-litrových alebo 55 kusov 120-litrových kontajnerov.

Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Vyprázdňujú sa zo spodnej časti, a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Hĺbka polopodzemných kontajnerov znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zabráni znečisťovaniu okolia, a ich konštrukcia bráni prístupu zvierat a hmyzu.

Náklady na vybudovanie stanovišťa boli z 1/3 financované mestskou spoločnosťou OLO a z 2/3 developerskou spoločnosťou J&T Real Estate. Ďalšie stanovištia polopodzemných kontajnerov vzniknú v lokalitách v Ružinove, Petržalke a vo Vrakuni.

BH