Economicus: Slováci zaujali novým pohľadom na ceny zlata a striebra

Autor AW máj 2017 -

Za štúdiu o krátkodobých odhadoch cien týchto kovov a ďalších komodít získala dvojica mladých ekonómov prémiu   10 000 eur.

Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov ovládli Štefan Lyócsa a Peter Molnár so svojou prácou „Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra“. Získali odmenu 10 000 eur, ktorú im v Bratislave odovzdali zástupcovia VÚB a jej materskej banky Intesa Sanpaolo.

Práca vedie k lepšiemu odhadu rizika

Ocenená dvojica autorov v práci poukázala na fakt, že pri predpovedaní vývoja ceny určitej komodity môže významne pomôcť volatilita (miera neurčitosti vo vývoji cien) inej, ktorá je s ňou strategicky prepojená. To je aj prípad zlata a striebra. Medzinárodnú porotu súťaže presvedčila kvalita výskumu aj praktická hodnota jeho záverov, pomocou ktorých možno vylepšiť odhad krátkodobého rizika investičných portfólií. Práca bola uverejnená v magazíne Quantitative Finance.

Podpora odborníkov publikujúcich v zahraničí

Economicus je súťaž vedeckých prác z oblasti ekonómie a financií publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Každoročne ju vyhlasuje Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. Poslaním súťaže je výchova mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti. Práce hodnotila porota zložená najmä z profesorov zahraničných univerzít.

„Som rada, že aj tento rok môžeme podporiť mladé ekonomické talenty – aktívnych ľudí, ktorí investujú svoju energiu a čas do štúdia a výskumu, aby napredovali,“ povedala členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková. Cenu laureátom odovzdal Gian Maria Gros-Pietro, predseda dozornej rady Intesa Sanpaolo.

AW