Zväz obchodu: inovovaný názov a vedenie

Autor JF máj 2017 -

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR si skrátil názov na Zväz obchodu SR; jeho novým prezidentom je M. Katriak.

Stalo sa tak na májovom hodnotiacom a volebnom valnom zhromaždení tohto združenia. Martin Katriak je podpredsedom predstavenstva COOP Jednota Slovakia. Bývalý šéf zväzu Pavol Konštiak zo spoločnosti Kon-Rad sa stal prvým viceprezidentom; ďalšími viceprezidentmi sú Tadeusz Frackowiak (CBA), Petr Zálešák (NAY) a Roman Pócs (Stock Slovensko).

Podľa generálnej sekretárky zväzu Ľubice Schulczovej je cieľom činnosti zväzu najmä podieľať na príprave legislatívy pre segment obchodu a zabezpečovať ochranu záujmov a práv obchodníkov. V Zväze obchodu pôsobí osem odborných sekcií: legislatívno-právna, environmentálna, tabaková, komunikačná, sekcia pre európsku spoluprácu, sekcia pre kvalitu a bezpečnosť potravín, sekcia pre poradenstvo a vzdelávanie a sekcia importérov liehovín.

JF