Huawei a Žilinská univerzita plodne spolupracujú

Autor Samia A. Zaoucheová, Martina Takáčová máj 2017 -
Huawei a Žilinská univerzita plodne spolupracujú ŽU

Firma podporuje univerzitný výskum zameraný na inteligentnú dopravu a výrobu, elektromobilitu, 5G siete a big data.

Huawei Technologies nedávno poskytla Univerzitnému vedeckému parku v Žiline špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum, predovšetkým v rámci konceptu tzv. Bezpečného mesta (Safe City) – z hľadiska dopravy. Univerzita je podľa jej predstaviteľov pripravená na výskumnú kooperáciu v oblastiach komunikačných technológií a vývoja aplikácii a služieb pre siete 5. generácie. Aplikácia výsledkov smeruje okrem tradičných tém inteligentnej dopravy a výroby tiež do oblasti elektromobility, komunikačných sietí a analytického spracovania dát.

„Toto partnerstvo prispieva k rozvoju špičkového inovatívneho prostredia na regionálnej aj národnej úrovni. Žilinskej univerzite prináša nielen moderné technológie pri výučbe, ale aj spoluprácu v oblasti špičkového aplikovaného výskumu,“ povedal riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Michal Zábovský. Generálny manažér Huawei Technologies (Slovak) Shi Yi k tomu dodal: „Pre Huawei je podpora výskumu a vývoja jednou z kľúčových oblastí spolupráce s univerzitami. Okrem vývoja inovatívnych riešení a služieb sa naša spoločnosť zameriava tiež na vzdelávanie a výchovu talentov prostredníctvom rôznych programov pre študentov. Napríklad program Seeds for the Future umožňuje študentom prístup k najnovším trendom v oblasti informačných a komunikačných technológií.“

SZ/MT