Systém Galileo a globálna satelitná mobilita

Autor GSA/JF máj 2017 -
Systém Galileo a globálna satelitná mobilita GSA

Bez satelitnej navigácie si takmer nevieme predstaviť život. Hovoríme o GPS, ale na scénu pomaly prichádza aj európsky Galileo.

Využitie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) sa vo svete rozširuje. V roku 2014 bolo v prevádzke približne 3,6 miliardy prístrojov, využívajúcich signály satelitnej navigácie, a do roku 2019 by mal tento počet narásť na sedem miliárd. To znamená, že na každého obyvateľa Zeme bude pripadať jeden prístroj so satelitnou navigáciou.

Miliardy smartfónov, ktoré nás navigujú

Medzi zariadeniami so satelitnou navigáciou dnes dominujú smartfóny – v roku 2014 (zatiaľ posledné presné údaje GSA) ich bolo na svete v prevádzke 3,08 miliardy. Nasledovali navigačné prístroje do automobilov s počtom 260 miliónov. Ďalšie prístroje už také početné nie sú, avšak zväčša ide o profesionálne zariadenia, od ktorých závisí práca a služby pre milióny ľudí. Ide o také oblasti, ako doprava, poľnohospodárstvo či strategická infraštruktúra. Trh s GNSS možno rozdeliť na niekoľko kľúčových segmentov: • Služby založené na určovaní vlastnej polohy – Location-Based-Services (LBS)  •  Letecká doprava  •  Cestná doprava  •  Námorná doprava  •  Železničná doprava  •  Zameriavanie  •  Poľnohospodárstvo  •  Určovanie času a časovej synchronizácie.

rsz dsc08454 GSA v Prahe je jedinou európskou agentúrou so sídlom v ČR (Slovensko zatiaľ nemá žiadnu). 

Galileo, EGNOS a GSA

Galileo je európsky globálny nezávislý satelitný navigačný systém, ktorý má už čoskoro poskytovať vysoko presné globálne služby. Cieľom je presnosť až jeden meter. Ide od začiatku o civilný projekt; systém bude tvoriť zostava 30 satelitov na troch úrovniach dráh okolo Zeme vo výške 23 222 km. Ambíciou EÚ je uviesť ho do plnej prevádzky do roku 2020. V súčasnosti sú funkčné fragmenty Galilea, ktoré dopĺňajú a spresňujú údaje amerického systému GPS. Od začiatku je teda kompatibilný a interoperabilný s inými systémami. Táto možnosť kombinovať rôzne signály, označovaná tiež ako multiGNSS, v praxi znamená, že používateľ bude schopný určovať svoju pozíciu s jediným prijímačom zo satelitov v rôznych konšteláciách.

Hovoríme v tejto súvislosti o systéme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), ktorý je založený na sieti pozemných  staníc a troch satelitoch. Zbiera dáta o aktuálnej presnosti signálov GPS, zvyšuje ich presnosť a informuje užívateľa o aktuálnej spoľahlivosti systému. Ide o takzvané „integrity data“. EGNOS začal ponúkať svoje služby pre aplikácie neohrozujúce ľudské životy v októbri 2009. V marci 2011 spustil službu Safety-of-Life Service podľa štandardov ICAO (Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo), čím pomohol spresniť navádzanie lietadiel pri pristávaní. V súčasnosti je vo vývoji nová verzia EGNOS v rámci programu EGNSS Evolution. Vývoj služieb a aplikácií pre systémy Galileo a EGNOS je úlohou Agentúry európskeho GNSS – GSA. Vznikla v roku 2004 ako oficiálna agentúra Európskej únie, v roku 2012 sa presťahovala z Bruselu do Prahy.

GSA/JF

rsz rfl4605a Služba požičiavania elektroskútrov voľne pohodených po meste využíva pre ich kontrolu a navigáciu výhody systému Galileo oproti GPS. Zatiaľ funguje v Paríži a Barcelone, predviedli ju aj v Prahe.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK