Ste dostatočne chránení (aj v práci)?

Autor Wüstenrot jún 2017 -

V zamestnaní strávime denne množstvo hodín. Za ten čas sa vyskytnú rôzne situácie, a tak je užitočné mať uzavretú vhodnú poistnú ochranu.

Týka sa to tak zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Stať sa totiž môže všeličo, neopatrnosťou či nešťastnou náhodou...

Pravdepodobne máte poistenie zodpovednosti za škodu nechtiac spôsobenú niekomu na zdraví či majetku v bežnom živote. Čo však v prípade, ak nechtiac spôsobíte škodu na pracovisku, resp. zamestnávateľovi? Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania vám pri neúmyselnom spôsobení škody zamestnávateľovi môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Nie je náhoda, že spolu s cestovným a povinným zmluvným poistením patrí k tým poisteniam, ktoré si klienti uzatvárajú na stránke www.wuestenrot.sk najčastejšie. Súvisí to aj s tým, že produkt poskytuje široké poistné krytie, a zároveň je prehľadný a jednoduchý na uzavretie aj bez osobnej konzultácie s pracovníkom poisťovne. Takéto zabezpečenie pre každý prípad je dobré mať dojednané na čo najvyššiu poistnú sumu (vzhľadom na skúsenosti z praxe – finančné vyčíslenia škôd). Výška poistného je zanedbateľná vzhľadom na potenciálnu výšku škody, ktorú nechtiac môže spôsobiť každý.

Kvalitná právna ochrana kedykoľvek

O niečo menej vyhľadávané (zatiaľ), i keď veľmi prospešné, je Poistenie právnej ochrany. Povedomie o tomto druhu poistenia je stále relatívne nízke a klienti vedia málo o jeho výhodách, možnostiach a rizikách, ktoré pokrýva. Na svoj rozmach si asi ešte počká, hoci prezieraví podnikatelia sa už dnes práve o takéto poistenie zaujímajú alebo si ho rovno uzavreli. Vedia, že s pomocou právnika, ktorého má klient vďaka tomuto poisteniu k dispozícii, nebudú mať problém zorientovať sa v spleti paragrafov, ktoré k podnikaniu neodmysliteľne patria. Uzavretie poistenia právnej ochrany poskytuje nasledujúce výhody: 24 hodín denne k dispozícii právne poradenstvo na telefóne (kvôli právnej rade netreba nikam chodiť) a osobný právnik pripravený kedykoľvek hájiť právo klienta. Navyše, poisťovňa uhradí všetky správne, súdne poplatky a výdavky na právne zastupovanie v prípade sporu.

Uzavriete ho aj z domu

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a poistenie právnej ochrany je možné uzavrieť aj online, rýchlo a pohodlne, kedykoľvek aj priamo z domu. Spolu so službou CardPay, teda okamžitou platbou poistného kreditnou kartou, je to najrýchlejšia forma zabezpečenia si poistnej ochrany pre rôzne situácie.

www.wuestenrot.sk

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK