EÚ dá milióny na infraštruktúru pre autá na elektrinu a plyn

Autor EK/JF jún 2017 -
EÚ dá milióny na infraštruktúru pre autá na elektrinu a plyn Ampnet

V rámci balíka dopravných projektov chce zafinancovať o. i. stovky nabíjačiek v strednej Európe a odštartovať komplexný LNG/CNG systém na Slovensku.

Európska komisia oznámila zámer investovať spolu 2,7 miliardy eur do 152 kľúčových dopravných projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu. Sú medzi nimi aj tri projekty týkajúce sa využívania alternatívnych palív na Slovensku, ale aj v susedných krajinách. Na tieto projekty pôjde dovedna asi 20 miliónov; prinášame ich stručný prehľad.

Projekt Next-E: rýchle nabíjačky

Vo východnej Európe je vývoj trhov s elektrickými vozidlami (EV) pomalý a roztrieštený. Diaľkové jazdy nie sú možné, čo vedie k obmedzenému záujmu spotrebiteľov. Projekt Next-E to chce zmeniť a presadiť odlišný prístup. Spojil veľké skupiny pôsobiace v oblasti elektriny, plynu a palív z ropy do koordinovanej akcie zavedenia pilotnej siete 222 multifunkčných rýchlych nabíjačiek a 30 ultra-nabíjačiek v šiestich krajinách: ČR, SR, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku. Budú najskôr pozdĺž základnej siete a niekoľkých hlavných koridorov TEN-T. Neskôr by mala táto infraštruktúra prerásť až na globálnu úroveň. Na uvedený projekt sa vyčlení 3,479 milióna €.

Urban-E: ešte viac znížiť emisie v mestách

Elektrické jazdenie veľmi pomáha znížiť znečistenie v mestských zónach. Výsledkom projektu bude nasadenie dovedna 144 AC nabíjacích staníc (jednosmerný prúd) a 23 DC viacštandardových rýchlonabíjačiek (striedavý prúd) v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe. Táto akcia je súčasťou globálneho projektu, ktorý chce umožniť spotrebiteľom na masovom trhu využívať elektrické vozidlá vo všetkých mestských uzloch pozdĺž hlavných dopravných koridorov. Pozostáva z pilotného zavedenia nabíjacích staníc, inovatívnych služieb mobility s ohľadom na intermodálny prístup a nové IT riešenia. Predpokladané náklady na projekt sú vo výške 1,124 mil. €.

FueLCNG: čo najväčšia plynofikácia áut na Slovensku

LNG a CNG sú v súčasnosti najpokročilejšími alternatívnymi palivami pre sektor cestnej dopravy. Na Slovensku je však využívanie týchto palív v doprave dosť limitované. Projekt spočíva vo vypracovaní štúdie a vybudovaní pilotnej časti  nfraštruktúry, aby sa preverili podmienky a potenciál rozvoja infraštruktúry LNG a CNG na Slovensku. Pilotný projekt zahŕňa: 14 staníc L2CNG, 3 stanice LNG, zariadenie na skvapalňovanie LNG, vytvorenie flotily nákladných vozidiel na prevoz LNG a vytvorenie virtuálneho potrubia (viacúčelové distribučné zariadenie LNG). Zariadenia budú rozmiestnené popri troch hlavných koridoroch siete TEN-T na Slovensku. Projekt FueLCNG by mal prispieť k dekarbonizácii cestnej, ale aj riečnej dopravy ich prechodom na inovatívne a udržateľné technológie. Bude stáť 15,693 mil. €.

EK/JF