1717 – 2017: slobodomurári oslavujú

Autor JF jún 2017 -

Charakter tohto hnutia je stále predmetom dohadov a sporov. Isté je, že v ňom pôsobili mnohí členovia svetových ekonomických a politických elít.

V júni 2017 uplynulo 300 rokov od vzniku novodobého slobodomurárstva spojením štyroch lóží v Londýne. Slobodomurári predstavujú nadnárodné neverejné združenie, tvorené elitnými výrazne kozmopolitnými klubmi, ktoré akcentujú vo svojej činnosti sociálno-etický a humanitný aspekt. Známa je ich filantropická činnosť. Pre vonkajší svet je dráždivá najmä ich tajuplnosť, keďže nezverejňujú svoje dosť zaujímavé rituály ani zoznamy členov.

Za oficiálny dátum vzniku slobodného murárstva sa považuje 24. jún 1717, keď spojením štyroch lóží vznikla londýnska veľkolóža The Grand Lodge of London and Westminster. Neskôr ju premenovali na Veľkú lóžu Anglicka. V roku 1723 boli vydané Staré povinnosti slobodných murárov (The Constitutions of the Free-masons) od Jamesa Andersona. Zakotvili politickú toleranciu, náboženský pluralizmus v deistickej forme, nutnosť riadenia sa morálnymi zásadami a rovnosť členov. Zaviedli tzv. Svätojánsky systém – tri stupne členstva (zasvätenia): učňov, tovarišov a majstrov. Postupne rástla spoločenská prestíž hnutia, počet členov a lóže vznikali v celom západnom svete.

Na Slovensku je dnes najväčšou organizáciou slobodných murárov Veľká lóža Slovenska, ktorá spája šesť konzervatívnych lóží – Humanizmus, Kozmopolis, Libertas, Pavol Jozef Šafárik, Quatuor Coronati a Generál Štefánik. Na rozdiel od nich sa ďalšia lóža Phoenix hlási k liberálnej vetve slobodomurárstva, ktorá pripúšťa aj členstvo ateistov a žien, v rámci rádu Le droit human.

Kto bol u nás slobodomurár?

Rozkvet slobodomurárstva na Slovensku nastal najmä v časoch prvej ČSR. Členstvo sa pripisuje napríklad politikom Vavrovi Šrobárovi a Emilovi Stodolovi, spisovateľovi Jankovi Jesenskému, podnikateľovi Rudolfovi Manderlovi či ekonómovi a bankárovi Imrichovi Karvašovi. Počas svojho pôsobenia vo Francúzsku sa podľa všetkého stal slobodomurárom aj M. R. Štefánik.

Problémom je, že k slobodomurárskemu hnutiu sa dlho stavala odmietavo katolícka cirkev. Jeho príslušníkov v roku 1738 exkomunikoval pápež Klement XII a Kongregácia pre náuku viery ešte v roku 1984 potvrdila, že členstvo v lóži je ťažkým hriechom.

RED

Zdroj: Wikipedia