Tretina slovenských topmanažérov sú ženy

Autor Bisnode júl 2017 -

Vo vedení veľkých firiem v oblasti personalistiky je vyše 80 % žien, vo financiách a marketingu polovica. Naopak, IT firmy sú na 93 % doménou mužov.

Vo vrcholnom manažmente najväčších slovenských spoločností majú ženy takmer tretinové zastúpenie – presnejšie 31,3 percenta. Avšak z celkového počtu CEO je ich len asi 9 percent. Prieskum na túto tému za rok 2016 realizovala spoločnosť Bisnode. Oproti roku 2015, keď sa prieskum na Slovensku konal prvýkrát, si ženy o málo polepšili – ich počet v riadiacich pozíciách sa zvýšil o jeden percentuálny bod.

Ženy sa najviac uplatňovali vo vedúcich pozíciách v oblasti personalistiky (až 82,51 percenta) a s výraznejším odstupom tiež v sektore financií (56,17 percenta) a marketingu (50,72 percenta). Naopak, oblasť IT zostávajú stále doménou mužov – na čele IT spoločností pracuje len 6,67 percenta žien. To úplne najvyššie miesto vo svojej firme – na úrovni generálneho riaditeľa – zastáva necelých 9 percent žien.

Dosť či málo? Málo či veľmi málo?

„Zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách na Slovensku pomaly rastie, no neustále nedosahuje priemer Európskej únie. A to aj napriek tomu, že viaceré štúdie dokazujú, že ženy vo vedení prispievajú k stabilite a ziskovosti spoločností,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Pritom keď porovnáme výsledky analýzy na Slovensku s výsledkami v Českej republike, vychádza, že slovenské ženy sú v tomto smere úspešnejšie. „V top manažmente českých firiem sa ženy vlani uplatňovali najhoršie za posledných päť rokov. Na riadiacich pozíciách malo zastúpenie 26,71 percenta žien, pričom sa najčastejšie uplatňovali na miestach v oblasti personalistiky (77 percent) a financií (47 percent),“ hodnotí P. Štěpánová.

Uvedené výsledky odrážajú údaje zo špecializovanej databázy manažérov veľkých firiem, ktorá obsahuje informácie o 1 375 najväčších a najvýznamnejších slovenských spoločnostiach a 3 204 ženách vo vedení podnikov.

JF/ Bisnode

rsz 1infografika zeny v managemente