Trh s realitami stráca istotu rastu

Autor NARKS júl 2017 -

Pravidelný prieskum medzi realitnými kanceláriami naznačuje slabnutie trhu. Zverejnené čísla za máj sú na trojročnom minime; čaká sa, čo ukážu júnové výsledky.

Zatiaľ posledný spracovaný Index realitného zdravia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) ukazuje mierne medzimesačné a výrazné medziročné zhoršenie. Vychádza z ankety v rámci brandže za máj a potvrdil dosť prekvapivý vývoj na trhu nehnuteľností v tomto roku.

Konkrétne, Index sa v máji oproti aprílu zhoršil o 0,01 na hodnotu 2,61 (pozn. podobne ako známkovanie v škole, vyššie číslo znamená horší výsledok). Je to najhorší výsledok za piaty mesiac roka v histórii merania IRZ, t. j od roku 2013. Medziročne sa zhoršil o celé 3 desatiny, keďže v máji 2016 dosahoval rekordnú hodnotu 2,31. Takisto v decembri 2016 a januári 2017 vykázal najlepšie hodnoty pre dané mesiace od začiatku merania, čo možno vysvetliť zotrvačnosťou výnimočne dobrého roka 2016. Od januára do mája sa však Index – prekvapivo – zhoršoval.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia zatiaľ nestrácajú optimizmus, avšak pôvodný júnový odhad na úrovni 2,34 sa podľa NARKS pravdepodobne nenaplní. V každom prípade, tento rok je v segmente obchodovania s rezidenčnými nehnuteľnosťami iný ako tie predošlé.

Zber dát pre IRZ sa vykonáva prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené bývajú skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou. Obvykle ide o 160 až 250 realitných kancelárií z celého Slovenska.

RI/ NARKS