Ukrajina dovezie do EÚ bez cla viac obilia a potravín

Autor EP júl 2017 -

Európsky parlament zvýšil kvóty na zvýhodnený dovoz pšenice, kukurice, jačmeňa či paradajok z Ukrajiny o tisíce až stovky tisíc ton. Podmienil to bojom proti korupcii.

Ukrajina má právo vyvážať do EÚ viacero druhov poľnohospodárskych produktov v preferovanom režime na základe asociačnej dohody z roku 2014. Dohoda o (limitovanom) voľnom obchode DCFTA stanovila bezcolné kvóty na jednotlivé plodiny a produkty, pričom EÚ môže tieto kvóty ďalej zvyšovať takpovediac, „za dobré správanie“. V tomto duchu odhlasoval navýšenie kvót Európsky parlament po sérii rokovaní v júni a začiatkom júla s platnosťou na tri roky. Rozhodnutie sa týka pšenice, kukurice, jačmeňa a paradajok; údaje sú v tabuľke.

Kvóty na dovozy z Ukrajiny do EÚ (2017) 

komodita Kvóta DCFTA (t) Navýšenie 2017 –  prijaté (t) spolu (t)                 Reálny dovoz* (t) Clo mimo kvóty* Navýšenie navrhnuté EK** (t)
pšenica 950 000 + 65 000 1 015 000 1 000 000 95 EUR/t 100 000
kukurica 400 000 + 625 000 1 025 000 7 700 000 5 EUR/t 650 000
jačmeň 250 000 + 325 000 575 000 n. a.   350 000
paradajky 10 000 + 3 000 13 000 11 000 14,4 % 5 000

Legenda: *Stav z roku 2014 – zaokrúhlené. **Objemy podľa pôvodného návrhu Európskej komisie; poslanci EP ich znížili.

Finálny text prijatý v EP zároveň rozširuje možnosť požiadať Európsku komisiu o prešetrenie vplyvu nových opatrení na producentov z EÚ. Opatrenia na ich ochranu budú po novom môcť iniciovať nielen členské štáty, ale aj zástupcovia výrobných odvetví. Ďalej stanovuje ako podmienku využívania zvýšených kvót zintenzívnením boja proti korupcii na Ukrajine. Europoslanci schválili nariadenie pomerom hlasov 566 za : 96 proti : 28 (zdržalo sa hlasovania).

Čo hovoria poslanci

„EÚ ponúka Ukrajine rýchlu pomoc, pričom zároveň zohľadňuje obavy našich poľnohospodárov,“ uviedol spravodajca návrhu Jaroslaw Walesa (EPP, PL). „Udelením nových obchodných koncesií chceme podporiť prebiehajúce reformy, posilniť malé a stredné podniky a poskytnúť potrebný podnet na zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny. Dúfam, že tieto opatrenia budú pre obyvateľov Ukrajiny hospodársky a politicky prospešné,” dodal.

„Zrušenie taríf pre niektoré agroprodukty je signálom solidarity v časoch, keď Rusko znemožňuje Ukrajine voľne obchodovať. Toto opatrenie by nemalo mať zásadný vplyv na našich farmárov,‟ komentoval Eduard Kukan (EPP, SK). Podľa jeho kolegu Ivana Štefanca treba uľahčiť prístup na trh EÚ „tým ukrajinským produktom a výrobkom, ktoré spĺňajú prísne európske štandardy“.

JF/EP