Ministerstvo školstva delí eurofondovú korisť, SAV a univerzity plačú

Autor JF júl 2017 -

Z 288 miliónov € od EÚ na podporu výskumných projektov sa nemalo nič ujsť Slovenskej akadémii vied ani najväčším univerzitám. Vy dostanete už čoskoro z iného balíka, odpovedá na ich protesty minister.

Škandalózne. Toto slovo použili v liste ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi dvaja rektori a šéf akadémie na margo prideľovania miliónov z eurofondov po ostatnej výzve z rezortu. Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer, jeho kolega z Univerzity Komenského Karol Mičieta a predseda SAV Pavol Šajgalík našli pri všetkých projektoch týchto inštitúcií v dokumentoch na webstránke rezortu poznámku Neschválené. Naopak, ministerstvo bolo štedré pri podpore projektov prihlásených rôznymi súkromnými firmami a firemnými konzorciami. K odmietavému stanovisku sa pridali aj rektori ďalších univerzít, ktorých projekty boli zamietnuté.

Cieľ: pritiahnuť výskum nadnárodných spoločností

Minister sa bráni: výzva bola podľa neho špeciálne zameraná na to, aby sa podnietil výskum aj v podnikateľskom sektore. Konkrétne, ide o výzvu na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK. „Je potrebné, aby také spoločnosti, ktoré sú piliermi našej ekonomiky a hospodárstva, robili v Slovenskej republike aj výskum. Ide o spoločnosti, ktoré zamestnávajú veľký počet ľudí, ale výskum robia v materských krajinách,“ povedal minister v súvislosti s kritikou. „Je v záujme nás všetkých, aby podnikateľský sektor vo väčšej miere robil výskum a pomáhal tak rozvoju inovácií v Slovenskej republike,“ vysvetlil.

Univerzitných a akademických výskumných inštitúcii sa podľa P. Plavčana týkajú iné výzvy. Predsedu SAV a ôsmich rektorov pozval na stretnutie, kde ich ubezpečil o podpore svojho rezortu pre ich výskumné aktivity. Prisľúbil, že proces hodnotenia projektov v súčasnej výzve ešte preverí, ale najmä, že ešte túto jeseň bude vyhlásená výzva na podporu univerzitných vedeckých parkov a mladých vedcov minimálne v sume 80 miliónov eur. „Výskum a vývoj v Slovenskej republike je potrebné podporovať, financie na to sú, je potrebné ich čerpať,“ povedal minister.

Milióny na vedecké parky

V skôr vydanom vyhlásení sa bližšie konkretizuje podpora vedeckých parkov z eurofondov cez rezortnú Výskumnú agentúru. „Celková alokácia je na úrovni 23,6 milióna eur.... V rámci projektov ide o dobudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,“ uvádza sa dokumente.

Ďalej rezort špecifikuje: „Výskumná agentúra v súčasnosti zazmluvňuje aj projekty priemyselných výskumno-vývojových centier. Celkovo bolo úspešných 62 Žiadostí o NFP (nenávratný finančný príspevok – pozn. red.). Slovenská akadémia vied a slovenské univerzity sú zapojené až v takmer 50 zo schválených projektov. Ďalších 132 Žiadostí o NFP bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov.“

JF

Viac na:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rokoval-s-rektormi-o-podpore-vedy-a-vyskumu/

https://www.minedu.sk/reakcia-na-informacie-uvedene-v-liste-univerzit/

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stanovisko-k-problemu-financovania-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-sr.html?page_id=11326