Ako sa cez GSM sieť na lodi kontrolujú prevážané potraviny

Autor SR/MC júl 2017 -
Ako sa cez GSM sieť na lodi kontrolujú prevážané potraviny Pixabay

Riešite kontajnerovú prepravu citlivého tovaru z Ameriky či Ázie? Vďaka cloudu a komunikačným riešeniam ho môžete mať pod dokonalou kontrolou.

Americká spoločnosť Orbcomm predstavila systém založený na GSM, ktorý umožňuje lokálnu aj vzdialenú kontrolu stavu prepravovaných chladiacich kontajnerov. Prenáša a zobrazuje kľúčové údaje z kontajnerov, ako je stav chladenia, teplota či lokalizácia netesností. Toto všetko môže kontrolovať jednak posádka na lodi, jednak kompetentní pracovníci na súši, napríklad v centrále dopravcu či klientskej firmy. Takéto stransparentnenie zvyšuje úroveň bezpečnosti, účinnosti a servisu v logistickom reťazci. Monitorovanie teploty (neprekročenia limitov) a záznamové vlastnosti systému pomáhajú dodržať predpisy o bezpečnosti prepravovaných potravín.

Mobilná IoT sieť na lodi

Systém s názvom VesselConnect zahŕňa infraštruktúru GSM, ktorá vytvorí na kontajnerovej lodi bezdrôtovú lokálnu sieť na prenos dát. Nezabúdajme, že loď sa zdržiava na šírom oceáne, kam nesiaha nijaké GSM pokrytie z pevniny. Preto sa v tejto fáze neprenášajú ani dáta k vzdialeným subjektom a kontrola stavu kontajnerov je v rukách posádky. Dáta sa automaticky zaznamenávajú, takže po priblížení k pevnine a nájdení vhodnej siete sa môžu kompletne odoslať do centrály.

Bezpečnosť zásielky aj BOZP

Jednou z výhod systému VesselConnect je vyššia efektivita práce a aj bezpečnosť posádky. Tá nemusí manuálne kontrolovať teploty a stav chladiacich kontajnerov na lodi, čo býva problém najmä pri zlom počasí a nebezpečných podmienkach na mori. Stavové hlásenia či prípadné poplachy sa zobrazujú pomocou aplikácie na palubnej konzole a cez SMS v mobiloch posádky. Kontrola a riešenie problémov potom môžu byť prakticky okamžité. Systém identifikuje aj prípady, ak nejaká časť zariadenia nefunguje správne, takže pracovníci na pobreží sa hneď dozvedia o potrebe opravy. To skracuje výpadky systému a tiež znižuje poistné nároky.

Podľa slov Marca Eisenberga, šéfa spoločnosti Orbcomm, takéto riešenia pomáhajú kontajnerom a zásielkam, aby sa z „temných, nemých a izolovaných“ stali „viditeľnými, inteligentnými a prepojenými“.

Prvou inline prepravnou spoločnosťou v Severnej Amerike, ktorá zaviedla túto technológiu, je portorická Tote Maritime. „Vďaka nasadeniu VesselConnect máme k dispozícii komplexné informácie o námorných kontajneroch v reálnom čase. Umožňujú nám nielen maximalizovať bezpečnosť a efektívnosť dodávateľských reťazcov, ale aj lepšie slúžiť našim zákazníkom,“ povedal jej viceprezident Jim Wagstaff.

maxresdefault1

Systém aj pre letecké zásielky

Podobný softvér vyvíjajú aj v iných krajinách. Napríklad Lufthansa Cargo ponúka službu liveSensor, ktorá umožňuje zákazníkom sledovať ich zásielky v priebehu celej dopravnej cesty v reálnom čase. Vie určiť, kde sa zásielka práve nachádza, aj to, či sú splnené dohodnuté podmienky prepravy. Detekuje totiž faktory ako teplota, vlhkosť, tlak, poloha a vibrácie. Okrem toho snímače svetla registrujú, či a kedy bola zásielka otvorená, čo slúži ako ochrana pred krádežou. Prepojený sledovací portál umožňuje používať nastavenia definované používateľom, ako napríklad spôsob správy stavov alebo úpravu teplotných rozsahov. Môžu byť tiež definované virtuálne geografické hranice. To znamená, že k dispozícii sú špecifické informácie v prípade poškodenia alebo straty zásielky.

SR/MC