E-schránky priniesli vlnu splnomocňovacích žiadostí

Autor MK/JF júl 2017 -

Podnikatelia ich podávajú na papieri, ale agentúra NASES má po 1. júli plné ruky práce a apeluje: riešte to elektronicky!

Prvý júl 2017 bol pre slovenskú podnikateľskú obec krokom cez elektronický Rubikon. Firmy dostávajú úradné zásielky už len do elektronickej schránky, nie fyzickou poštou. Prístup do firemnej schránky majú zo zákona všetci jej štatutári; nemusia ju však spravovať a sledovať sami, ale môžu poveriť aj inú osobu. A teraz to aj masovo robia.

Neželané papierovanie na úrade pre elektroniku

Záujem štatutárov o udelenie oprávnení iným osobám je enormný. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje približne 14-tisíc listinných (zdôraznime toto slovo) žiadostí, ktorými chcú manažéri firiem splnomocniť správou firemnej e-schránky niekoho iného. „Aj v druhej polovici júla nám stále prichádza vyše sto listinných žiadostí denne. Aby sme stíhali zákonné lehoty, museli sme zdvojnásobiť kapacity na spracovávanie týchto žiadostí,“ približuje generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Norbert Molnár.

Oprávnenie cez webstránku, bez notára

NASES preto vyzvala podnikateľov, aby žiadosti podávali radšej elektronicky. Upozornila, že oprávnenie je možné udeliť priamo v prostredí e-schránky, kde je to aj rýchlejšie a lacnejšie. „Elektronické podanie je výhodnejšie, pretože je rýchlejšie a nevznikajú náklady na notárske a poštové poplatky,“ zdôrazňuje N. Molnár. Listinnú žiadosť, ktorú musí podpísať štatutár a overiť notár, by prenechal iba tým, ktorí si z nejakého dôvodu nevybavili elektronický občiansky preukaz. Ako je známe, ten je potrebný na vstup do e-schránky.

MK/JF

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK