Ako chce J&T reorganizovať Bratislavu

Autor MV august 2017 -

Spoločnosť J&T Real Estate predstavila verejnosti nič menšie ako víziu rozvoja hlavného mesta SR. Zameriava sa na kľúčové lokality – nábrežia pri Eurovei a v Petržalke.

Potenciál rozvoja Bratislavy tkvie predovšetkým v doposiaľ nevyužitých územiach pri Dunaji, tvrdí developerská firma. Doteraz sa podľa nej rozvíjal iba ľavý breh, čoho dôsledkom je úplne rozdielny charakter protiľahlých nábreží.

Stavba Eurovey v zóne Pribinova dokázala zmeniť vzťah Bratislavčanov k Dunaju. Ľudia sa stali každodennou súčasťou tejto zóny, Slovenské národné divadlo sa otvorilo cez nové námestie smerom k rieke a nábrežiu, promenáda dostala ľudí na breh. Tým sa vytvorili očakávania, ako sa bude rozvíjať nábrežie ďalej na druhej strane Dunaja. Tam sa teraz sústreďuje aj pozornosť developerskej divízie J&T.

Prepojiť brehy, integrovať mesto

„Aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu cez River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu a vytvorením živej zóny v rozvojovom území Nové Lido sa centrum môže postupne preliať cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ vysvetlil Peter Korbačka z J&T Real Estate. Takto zatraktívnené nábrežie podľa neho spojí obe časti Bratislavy nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí. „Zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji,“ zdôraznil.

Pomôcť tomu má nový peší most cez Dunaj priamo pri Eurovei. Má byť výrazným urbanistickým motívom a impulzom pre rozvoj dvoch nábreží s ich námestiami – ako prepájajúca centrálna os. „Námestia, v budúcnosti prepojené peším mostom, vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke,“ predpovedá J&T.

JaT Dunaj 160711 0903exp

Dopravné riešenia a nové trate

Developer chce v zóne rozvíjať aj systém verejnej dopravy, a to veľmi ambicióznym spôsobom. Zatiaľ nebolo na Slovensku veľa takých stavebníkov, ktorí by k svojej stavbe rovno naplánovali aj štvorkilometrovú električkovú trať. J&T však má iný level. „Spoločnosť už pred časom vyjadrila svoj verejný záväzok významne sa finančne podieľať na rozvoji električkových tratí v Bratislave,“ uvádza v tlačovej správe. V svojho rámci konceptu Spojenej Bratislavy predpokladá do roku 2022 vybudovanie úplne nových električkových tratí na tzv. Ružinovskej a Petržalskej radiále. Inými slovami, chcela by vidieť dve nové traťové vetvy – jednu od Eurovey na Miletičovu ulicu (2,7 km), druhú ako odbočku na petržalskej strane Starého mosta smerom k Lidu (1,5 km).

Do celého dotknutého priestoru zamýšľa J&T investovať v priebehu najbližších rokov (hovorí sa o piatich až desiatich) približne 1,2 miliardy eur. Zároveň žiada štát o udelenie štatútu významnej investície, čo by malo zjednodušiť získavanie povolení a urýchliť realizáciu projektu.

Čo prinesie nové nábrežné centrum

Realizácia zverejnených zámerov by Bratislave priniesla vznik akéhosi nového centra, presahujúceho cez Dunaj, v ňom pracovné, voľnočasové aj turistické aktivity. Konkrétne:

– 254 000 m2 kancelárskych priestorov,

– vytvorenie podmienok pre 30 000 pracovných miest,

– 4 200 nových bytov,

– nové kongresové centrum s kapacitou 1 700 osôb,

– na nábrežiach 6 hektárov zelene,

– 4 hektáre športových plôch,

– priestor pre sezónne trhy, aktívny a pasívny oddych.

MV

rsz 1obrazok 1