Stredná Európa je eldorádo centier podnikových služieb

Autor CBRE/BSCF august 2017 -

Vzdelaná, jazykovo zdatná a relatívne lacná pracovná sila – to je hlavný dôvod, prečo stovky spoločností prevádzkujú svoje call centrá v našej časti Európy. Na Slovensku je ich asi 60.

Podľa najnovšej správy spoločnosti CBRE dnes nadnárodné firmy pri výbere lokality pre centrum podnikových služieb (BSC) najčastejšie zvolia Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko alebo Pobaltie. Vzdelávací systém týchto postkomunistických krajín produkuje vysoký počet dostatočne vzdelaných ľudí, pričom platová úroveň je pomerne nízka, rovnako ako ceny na realitnom trhu.

V uvedenom regióne má v súčasnosti sídlo viac ako 1 400 centier, z toho v Poľsku asi 900. Pritom medziročne sa počet ich zamestnancov zvyšuje o 10 %. V SR pôsobí viac ako 60 centier podnikových služieb, z toho vyše 40 v Bratislave. Zamestnávajú dovedna takmer 30 000 ľudí. Podľa CBRE brzdí ešte väčší rozvoj týchto centier na Slovensku nedostatočná podpora od štátu investičnými stimulmi.

Počet a štruktúra zamestnancov BSC na Slovensku

2 zamestnanci rsz 1bsc2016 flyer svk 2 Pozn.: stav na konci r. 2016

Slovenské prednosti a špecifiká

Centrá podnikových služieb usídlené na Slovensku vo všeobecnosti vynikajú kvalitou a vyššou koncentráciou. Podľa organizácie Fórum centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSC Forum) sú to vo väčšine prípadov vyspelé centrá, ktoré poskytujú služby s vysokou pridanou hodnotou. Zabezpečujú komplexné procesy pre vlastné firemné prevádzky obsluhujúce širší regionálny alebo dokonca globálny priestor, prípadne to robia pre tretie strany. V rámci strednej a východnej Európy je Slovensko výnimočné vysokým počtom veľkých BSC, ktoré zamestnávajú viac ako 1 000 ľudí.

Z hľadiska základnej činnosti materských spoločností spadajú BSC na Slovensku do štyroch hlavných kategórií. Asi 61 % z nich patrí značkám v sektore služieb (consulting, IT a telekomunikačné služby), 31 % firmám pôsobiacim v priemyselnej výrobe, 27 % high-tech spoločnostiam a 15 % firmám zaoberajúcim sa vývojom softvéru.

CBRE/BSCF

 

Aké druhy služieb poskytujú BSC na Slovensku

3 koláč rsz obrazok 3 1

Geografický rozsah – ktoré svetové regióny obsluhujú zo SR

4 geografia rsz 1bsc2016 flyer svk 3

Jazykové vybavenie – akými jazykmi komunikujú s klientmi pracovníci slovenských BSC

 5 jazyky rsz 2bsc2016 flyer svk 3

 

6 prieskum rsz bsc2016 flyer svk 4

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK