OLAF stráži aj správne čerpanie eurofondov

Autor OLAF/JF august 2017 -

Európsky Úrad pre boj proti podvodom OLAF nedávno dostal podnet zo Slovenska súvisiaci s kauzou dotácií na výskum. O minulých aktivitách úradu v tejto oblasti sa píše vo výročnej správe, z ktorej vyberáme.

OLAF v minulom období zintenzívnil svoje aktivity najmä v oblasti rozsiahlych nadnárodných vyšetrovaní, ktoré často viedli k mnohomiliónovým finančným odporúčaniam. V roku 2016 otvoril vyšetrovanie 219 káuz, a to po podrobnej analýze dovedna 1 157 doručených návrhov. V rovnakom čase OLAF uzavrel 272 vyšetrovaní, na základe ktorých vydal 346 odporúčaní príslušným orgánom na úrovni EÚ a členských krajín. V dôsledku týchto vyšetrovaní úrad odporučil vymáhanie 631,1 milióna eur, ktoré sa postupne vrátia do rozpočtu EÚ, aby sa z nich mohli financovať iné projekty stimulujúce rast a zamestnanosť.

OLAF má jedinečný mandát na boj proti podvodom, ktoré poškodzujú financie Európskej únie. Nadnárodný rozmer jeho práce mu umožňuje vytvárať si úplný obraz o vývoji charakteru podvodov v Európe.

Koľko peňazí odporučil OLAF vrátiť z eurofondov

2 rsz olaf report 2016 en 30(milióny EUR)

Granty na výskum a zamestnanosť: lukratívny biznis pre podvodníkov?

V ostatných rokoch vyšetroval OLAF značné množstvo prípadov podvodov v akademickej a výskumnej sfére. Jeho vyšetrovatelia sa čoraz viac museli zaoberať najmä cezhraničnými prípadmi neoprávneného poberania dotácií na zamestnancov, ktoré zahŕňali univerzity a výskumné ústavy. Odborníci z oblasti výskumu a priemyslu môžu s pomocou grantov EÚ odovzdávať svoje vedomosti aj v zahraničí. Bohužiaľ, existujú aj jednotlivci, ktorí sa v súvislosti s takýmito výmenami snažia oklamať a zneužiť rozpočet EÚ. Vo všeobecnosti sa takéto podvody väčšinou týkajú dvojitého financovania, keď zamestnanci dostávajú na financovanie svojho miesta dotáciu od členského štátu, ktorej časť pochádza z prostriedkov EÚ, a zároveň si spoločnosť, ktorá ich zamestnáva, účtuje 100 % ich času v rámci projektu EÚ. Často sa to spája s vykazovaním umelo navýšených pracovných hodín.

OLAF adresuje svoje finančné odporúčania inštitúciám EÚ alebo vnútroštátnym orgánom, ktoré poskytujú alebo spravujú fondy EÚ. Cieľom takýchto finančných odporúčaní je usilovať sa o vrátenie zneužitých prostriedkov z eurofondov do rozpočtu EÚ. Celková suma takýchto odporúčaní závisí od rozsahu vyšetrovaní, ktoré sa skončili v danom roku.

Reálny prípad: Nedávne vyšetrovanie úradu OLAF sa týkalo osôb zo štyroch rôznych členských štátov a tretích krajín. Týkalo sa obvinení zo systematického podvádzania pri prijímaní a vysielaní veľkého počtu výskumníkov zapojených do viacerých výskumných projektov EÚ. Zúčastnené osoby falšovali svoje životopisy a rozpisy práce a podávali nepravdivé vyhlásenia o výmene výskumných pracovníkov, ako aj o poverovaní osôb, ktoré neboli oprávnené zúčastniť sa na projekte alebo boli prepojené s projektovými manažérmi. Toto odklonilo financovanie od skutočných výskumníkov. Vyšetrovanie úradu OLAF sa realizovalo v úzkej spolupráci s orgánmi členských štátov. Celý prípad predstavoval finančný objem viac ako 3 milióny eur. Vyšetrovanie vyústilo do finančných a súdnych odporúčaní.

Pochybenia v čerpaní fondov: Slovensko vedie

Vo svojej výročnej správe za rok 2016 uverejnil OLAF aj tabuľku s počtom zistených pochybení (iregularít) pri čerpaní zo štrukturálnych fondov a agrodotácií v jednotlivých krajinách. V pomere chýb k objemu financovania podľa nej Slovensko ďaleko predbehlo všetkých ostatných s výnimkou Maďarska.

Legenda: členské štáty – zistené pochybenia s úmyslom podvodu alebo bez neho – finančný dopad ako % z platieb; OLAF – vyšetrovania uzavreté s odporúčaniami – finančné odporúčania ako % z platieb.

Spoločný manažment pre štrukturálne fondy a poľnohospodárstvo

 3 rsz olaf report 2016 en 33

(Z podkladov OLAF pripravil JF)

 

Čítajte tiež:

http://goodwill.eu.sk/clanky/item/346-zhavarovane-vyskumne-eurofondy-firma-hovori-o-pokuse-o-korupciu

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK