V okolí Bratislavy pribudnú cyklotrasy, zaplatí to EÚ

Autor BSK/LF september 2017 -
V okolí Bratislavy pribudnú cyklotrasy, zaplatí to EÚ BSK

Bratislavský kraj v spolupráci s maďarskými župami a TTSK vybuduje tematické trasy po sakrálnych pamiatkach a popri dunajských ramenách.

Bratislavský a Trnavský kraj budú spojené s Maďarskom cyklotrasou Sacra velo v oblasti riek Dunaj, Rába a Morava. Predstaví turistom len na území BSK vyše 160 pamiatok ako sú kostoly, kaplnky, kríže či božie muky s polohou cca do 10 kilometrov od trasy. Na projekte sa zúčastňuje 9 partnerov zo samospráv na Slovensku a v Maďarsku. Celkový rozpočet sú tri milióny eur, z toho 85 % príde od Európskej únie. Bratislavská župa má spolufinancovanie vo výške 5 %, teda vyše 43-tisíc eur. Súčasťou projektu je aj vybudovanie úseku Svätý Jur – Rača – Vajnory známeho ako Jurava II.

Ďalším cezhraničným projektom je vybudovanie spoločnej destinácie „Vnútrozemská delta Dunaja“ na území medzi Malým Dunajom a Mošonským ramenom Dunaja. Má byť zameraná najmä na vodný turizmus a cykloturizmus. Uvedené cykloprojekty nadviažu na medzinárodné cyklotrasy Eurovelo 6 (Atlantické pobrežie Francúzska – Nemecko – Dunaj) a Eurovelo 13 (Cesta železnej opony Nórsko- Bulharsko).

Chuckov cyklomost zaznamenal skoro 70 000 prejazdov

V prázdninových mesiacoch júl a august prešlo cez Cyklomost slobody ponad rieku Moravu v Devínskej Novej Vsi dovedna 69 638 návštevníkov. Zaznamenala to sčítačka inštalovaná na moste. Z toho na august pripadlo 38 390 pohybov a na júl 31 248. Rekord zaznamenal v pondelok 28. augusta, keď tadiaľ prešlo 4 448 ľudí.

Cyklomost Slobody, pre ktorý BSK pripúšťa aj názov „most Chucka Norrisa", odovzdali do používania v auguste 2012. Leží na historickej trase, je dlhý takmer kilometer a široký 4 metre. Cyklosčítačku na ňom osadili v roku 2014.

LF