Ekonomika eurozóny v 2. kvartáli šliapla na plyn

Autor PaBk september 2017 -

K celkovému rastu o 2,3 % prispeli domácnosti, investície firiem aj čistý export. Najvýraznejší bol vo východnej časti Únie.

Štatistický úrad EÚ Eurostat uplynulý týždeň zverejnil údaje o vývoji ekonomiky eurozóny v 2. kvartáli 2017. Ekonomika menového bloku aj únie ako takej šliapla na plyn a zrýchlila svoj medziročný rast na úroveň 2,3 % resp. 2,4 % (sezónne očistené údaje). Aj medzikvartálny rast bol rýchlejší ako v prvom štvrťroku, keďže posilnil o 0,6 resp. 0,7 %. K rastu hospodárstva menového bloku prispela vyššia spotreba domácností aj investičná aktivita podnikateľských subjektov. Pozitívny vplyv na rast HDP únie mal aj čistý export. Spomedzi krajín EÚ, za ktoré boli zverejnené údaje, najrýchlejší medziročný rast dosiahlo Rumunsko (o 5,7 %), Slovinsko a Estónsko (zhodne o 5,2 %). Viac než 4 %-ným tempom sa medziročne zvýšil aj HDP v Česku, Lotyšsku, Litve a Poľsku.

Ceny priemyselných výrobcov (PPI inflácia) v júli v eurozóne medziročne rástli dvojpercentným tempom. Ide tak o spomalenie o 0,4 percentuálneho bodu oproti júnovému rastu týchto cien. Konsenzus trhu očakával pomalšie tempo rastu, avšak iba o 0,3 percentuálneho bodu. Medzimesačne ceny výrobcov v priemysle stagnovali.

Septembrová dôvera investorov v menovom bloku podľa Sentixu dosiahla 28,2 bodu, čím prekonala nielen pesimistické očakávania trhu (27 bodov), ale aj augustovú hodnotu (27,7 bodov). Finálne hodnoty PMI indexov (Purchasing Managers' Index) v menovom bloku však mierne podliezli odhadovanú úroveň. Index PMI v službách si oproti odhadu pohoršil o 0,2 bodu na úroveň 54,7 bodu. Kompozitný PMI index taktiež dosiahol o 0,1 bodu nižšiu úroveň, ako bol odhad.

Júlový medziročný rast maloobchodných tržieb v eurozóne na úrovni 2,6 % zodpovedal odhadu, avšak v porovnaní s júnovým rastom (3,3 %) sa tempo rastu tržieb spomalilo.

Nemecko: čakalo sa viac

Finálne hodnoty PMI indexov mierne prekonali prvotné odhady. V Nemecku si vo finále oba indexy (PMI v službách a kompozitný index PMI) prilepšili zhodne o 0,1 bodu v porovnaní s prvým odhadom. Sklamali priemyselné objednávky v Nemecku, ktoré síce medziročne v júli rástli tempom 5 % (v júni 5,1 %), avšak očakávania trhu boli až na úrovni 5,8 %. Napriek tomu ale výsledok poukazuje na slušný rast nemeckej ekonomiky. Aj nemecká priemyselná produkcia sa v júli vyvíjala pozitívne a medziročne vzrástla rýchlejšie (4,0 %) ako v júni (2,7 %), avšak trhy očakávali ešte vyšší rast na úrovni 4,6 %.

Za Nemecko boli zverejnené aj júlové výsledky zahraničného obchodu. Export aj import v najväčšej európskej ekonomike v porovnaní s júnom rástol, avšak nie takým tempom, ako očakávali trhy. Medzimesačne export nemeckej produkcie vzrástol o 0,2 %, pričom konsenzus trhu počítal s rastom na úrovni 1,3 %. Import rástol v júli 2,2 %-ným tempom, no trhy očakávali rast na úrovni 2,8 %.

Jana Glasová, Lucia Dovalová

Poštová banka