Nákupný patriotizmus na Slovensku a jeho Národné dni

Autor JF/AV október 2017 -
Nákupný patriotizmus na Slovensku a jeho Národné dni Incoma Slovakia

Záujem ľudí o tému nakupovania slovenských výrobkov rastie. Takmer 60 % ľudí ich dnes nakupuje viac ako zvykli v minulých rokoch; vyplynulo to z prieskumu.

Viac ako 60 % spotrebiteľov si myslí, že na pultoch obchodných reťazcov nie je dostatok slovenských potravín, pričom tento podiel má stúpajúci trend. A až 63 % ľudí sa v práci alebo v domácnosti rozpráva o potrebe kúpy domácich výrobkov (medziročne o 6 % viac). Táto téma sa teda stala významnou celospoločenskou témou, vyplynulo zo záverov nedávneho prieskumu agentúry GfK.

Pýtajme si slovenské

Je to aj zásluhou kampaní typu „Pýtajme si slovenské“, ktoré neúnavne organizuje spoločnosť Incoma Slovakia na čele s jej riaditeľkou Bohumilou Tauchmannovou. Na Slovensku nedávno opäť prebiehli Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, ktorých hlavnou témou je nakupovanie domácich výrobkov.

„Po rokoch, keď sme prostredníctvom Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska apelovali na pocity slovenských spotrebiteľov heslami S hrdosťou si pýtajme slovenské, S dôverou si pýtajme slovenské, sa môžeme na základe výsledkov nákupného správania slovenských spotrebiteľov pustiť do zložitejších tém spojených s podporou nákupného patriotizmu,“ uvádza sa v tlačovej správe Incomy. Podľa citovaného prieskumu by sa v tomto roku do kampane „Pýtajme si slovenské“ zapojilo pravdepodobne až 83 % obyvateľov Slovenska, čo je nárast oproti minulému roku až o 9 %.

Apel na rozum spotrebiteľa

„Je dôležité poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov. Nesúvisí to iba s dopadom na našu ekonomiku, ale aj dopadom na naše zdravie, životné prostredie a kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás,“ zhodnotila vývoj a motiváciu projektu jeho autorka B. Tauchmannová.

JF/AV

Je podľa vášho názoru na pultoch obchodných reťazcov dostatok slovenských výrobkov?

rsz obrazok 1

Zdroj: GfK, október 2017