Výpomoc pracujúcich dôchodcov bude pre firmy zaujímavejšia

Autor JF október 2017 -
Výpomoc pracujúcich dôchodcov bude pre firmy zaujímavejšia Pixabay

Do sumy odmeny 200 eur mesačne za nich nebude treba platiť odvody. Rozhodla o tom Národná rada SR.

Parlament schválil poslanecký návrh, aby boli príjmy z pracovnej činnosti dôchodcov do sumy 200 eur mesačne (resp. 2 400 eur ročne) oslobodené od odvodov. V prípade súbehu viacerých pracovných zmlúv budú takto zvýhodnené iba príjmy z jednej z nich. Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Ivana Švejnu bude úprava znamenať pre dôchodcov zvýšenie ich čistého príjmu a súčasne sa stanú atraktívnejšími pre zamestnávateľov. Do sumy odmeny 200 eur nezaplatí dôchodca žiadne odvody a zamestnávateľ za neho odvedie iba 1,05 % na úrazové poistenie a do garančného fondu. Táto úprava nadobudne účinnosť od júla 2018, vzhľadom na časové požiadavky nastavenia IT systémov Sociálnej poisťovne.

Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na poberateľov predčasnej starobnej penzie, ktorí doteraz nemohli mať bez sankcie žiadny príjem z dohody. Po novom bude môcť takýto dôchodca zarobiť do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie.

Poslanci schválili aj úpravu zvyšovania určitej časti dôchodkov na základe tzv. dôchodcovskej inflácie. Týka sa to iba tých dôchodkov, ktoré by sa týmto spôsobom mali zvýšiť o viac ako 8,40 eura. V praxi ide o dôchodky presahujúce 1 050 eur mesačne, ktoré, bohužiaľ, na Slovensku podľa rezortu práce a sociálnych vecí poberá iba niečo vyše 4 000 ľudí. NR SR tiež rozhodla o výške vianočného príspevku pre väčšinu dôchodcov (s dôchodkom nižším ako 60 % priemernej mzdy), ktorá má byť opäť 100 eur.

JF