Záhradník z Doprastavu: Príprava cestných projektov na Slovensku je chaotická

Autor JF/CEEC október 2017 -
Záhradník z Doprastavu: Príprava cestných projektov na Slovensku je chaotická CEEC Research/Doprastav

Slovenský stavebný trh má v tomto roku podľa predikcie narásť o 4,4 %. Obchodný riaditeľ Doprastavu Ján Záhradník tomu však príliš neverí a vidí v odvetví stále veľa problémov.

Javí sa vám situácia v stavebníctve ako dostatočne pozitívna a nádejná?

Aktuálna výstavba na Slovensku je dostačujúca len v segmente pozemných stavieb, čo je zásluha privátneho sektora. V segmente inžinierskych stavieb rozhodne nie je dostačujúca. V minulom a tomto roku boli odovzdané viaceré úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií, ale nenadväzuje na ne výstavba nových úsekov. Čo je ešte horšie, žiadne úseky diaľnic či rýchlostných komunikácií nie sú pripravené a s výnimkou úseku R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou nie je možné ani vypísať súťaž.

Prečo?

Chýba projektová dokumentácia, výkupy pozemkov aj príslušné povolenia. U železníc je situácia obdobná, okrem úseku Poprad – Lučivná nie je pripravený žiadny úsek.

Čísla však stále naznačujú rast.

Pôvodné prognózy mierneho rastu slovenského stavebníctva v porovnaní s rokom 2016, sa z môjho pohľadu nenapĺňajú. Áno, sú tu pozitíva – pokračovanie verejných a súkromných investícií súvisiacich s výstavbou automobilky v Nitre, výstavba významných urbanizovaných celkov v Bratislave a rast súkromných investícií rezidenčného bývania vrátane objektov občianskej vybavenosti. Je tu však aj viacero negatív.

Konkrétne?

Potvrdili sa predpoklady, že stavebníctvu v roku 2017 nepomôžu projekty eurofondov z dôvodu pomalej prípravy pri väčšine operačných programov. S veľkými obavami sledujeme aj vývoj projektu PPP D4/R7 v Bratislave, jednak z dôvodu sklzu v zabezpečení stavebných povolení, neriešením úpravy diaľnice D1 v križovaní s D4, ale aj neštandardným postupom koncesionára pri výbere zhotoviteľov na realizáciu stavby.

Roky sa hovorí o potrebe súvislej diaľnice Bratislava – Košice, objavujú sa však aj ďalšie priority. Ako vnímate túto situáciu?

Celé roky voláme po vypracovaní koncepcie prípravy a výstavby ciest a diaľnic, po určení priorít a určenia spôsobu financovania jednotlivých stavieb. Pozrime sa, aký je súčasný stav: neurčené priority, lebo dnes je prioritou prakticky každý úsek, ktorý by mohol byť pripravený do výstavby. Laxný prístup v počiatočných fázach prípravy projektov, neriešenie problémov a neschopnosť rýchlo rozhodovať. Tvrdím, že investori majú vždy dostatočný čas na prípravu stavieb, ale nevedia ho využiť. Výsledkom je časová tieseň, chaotické pokyny a často nekvalifikované zadanie predmetu diela.

Aké by malo byť riešenie?

V prvom rade musia byť určené priority vo výstavbe cestnej siete na Slovensku. Evidujeme priveľa plánovaných úsekov diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest I. tried ako obchvatov miest a registrujeme absolútny nedostatok finančných prostriedkov. Jedinou cestou k riešeniu je odsúhlasenie koncepcie výstavby cestnej siete na Slovensku vrátane spôsobu financovania a s reálnym harmonogramom prípravy a výstavby úsekov diaľnic a ciest.

JF

Pripravené s využitím podkladov CEEC Research