Prieskum: Ženy-šéfky sú menej férové, otvorené a profesionálne

Autor Nikola Richterová október 2017 -

Slovenskí zamestnanci hodnotia kvality svojich ženských nadriadených nižšie ako tých mužských. Ukázal to prieskum „My Boss“, o ktorom informoval portál Profesia.

Z dovedna 13 hodnotených vlastností pripísala 12-tisícová vzorka respondentov menej nedostatkov šéfkam oproti šéfom-mužom len v jednej položke, a to v „komunikatívnosti“. V ostatných sú na tom ženy horšie o jeden až štyri percentuálne body (zaokrúhlene). Príliš dobre však vcelku nedopadli ani mužskí šéfovia. Formulácia otázky bola: „Ktoré vlastnosti súčasným lídrom/líderkám najviac chýbajú?“

rsz Graf 1 platy správanie manaĹľĂrov muĹľov a Ĺľien1

Tretine chýba férovosť

Zamestnanci na Slovensku sa zhodli na tom, že z celkového pohľadu lídrom na pracoviskách – mužom i ženám – chýbajú najmä najmä férovosť, úprimnosť, ochota, odborné skúsenosti a pokora. Ľudia, ktorí majú so svojím nadriadeným priateľský vzťah, sa častejšie sťažujú na to, že nemá guráž a rozhodnosť a tiež že je málo kreatívny. Zamestnanci, ktorí majú so šéfom rezervovaný až chladný vzťah, sa častejšie sťažujú na nedostatok úcty a rešpektu z jeho strany a na jeho nedôveryhodnosť. Často pochybujú o jeho kompetentnosti a myslia si, že mu chýba dostatočná odbornosť a skúsenosti.

Aké vlastnosti najviac chýbajú manažérom na Slovensku?

 rsz Graf 2 platy vlastnosti manaĹľĂrov1

O ankete

Prieskum platového portálu Platy.sk bol súčasťou Paylab Compensation Monitora, ktorý sa aktuálne zameral najmä na trendy v odmeňovaní zamestnancov. Zber dát prebiehal v júli až septembri 2017 11 východoeurópskych krajinách prostredníctvom lokálnych „salary“ portálov a zahŕňal spolu 52 120 respondentov (SK: 12 157, CZ: 13 665).

NR

Podiel mužov a žien na manažérskych pozíciách

rsz Graf 3 graf platy podiel Ĺľien na manaĹľĂrskych pozĂciách1

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK