Verejné stavebné zákazky v SR: sú dve miliardy dosť alebo málo?

Autor JF/CEEC október 2017 -

V januári až septembri 2017 boli oznámené verejné stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 926 mil. eur, spočítali autori Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva.

Z uvedeného objemu bolo neskôr zadaných 188 mil. EUR (teda 10 % z oznámených) a ich skutočná zadaná hodnota bola 151 mil. EUR. Dodatočne boli zrušené zákazky za 176 mil. EUR – teda asi 9 % z oznámených. Takže v systéme zostáva (po odčítaní zrušených zákaziek) ešte 1 562 mil. EUR, ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Celková predpokladaná hodnota oznámení o zákazke – spomenutých 1,926 miliardy eur – znamená medziročný rast o 15,2 %. Ovplyvnila to najmä významná zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017: modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v hodnote 305 mil. EUR. Po odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zákaziek o 3,1 %. Pre nadlimitné zákazky rástla hodnota o 19,4 %.

Slovenský stavebný trh vcelku podľa aktuálnej predikcie vzrastie o 4,4 percenta. Predpoklad rastu sa oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšil (zo 4,0 percenta). V tomto roku sa viac darí pozemnému staviteľstvu. Kapacity stavebných spoločností sú pritom vyťažené na rekordných 93 percent.

rsz Tabulka kvartalna analyza slovenskeho stavebnictva q3 2017 07

Hlasy z brandže

„Charakteristickým znakom slovenského stavebníctva v posledných desaťročiach je nerovnomerný vývoj potenciálnych investícií všeobecne do stavebníctva. Z toho logicky plynú aj problémy prípravy stavieb, územného a stavebného povolenia, procesy EIA a následne výstavba,“ upozornil Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s. r. o. „Pokiaľ nedôjde k radikálnej zmene v stanovení priorít, záväzného harmonogramu výstavby, prípravy stavieb a finančného plánu investícií do stavieb, bude stavebníctvo vo veľkých problémoch,“ varoval.

 rsz Graf kvartalna analyza slovenskeho stavebnictva q3 2017 12

„Z pohľadu plánovanej výstavby a nedostatku materiálov a ľudských zdrojov by sme mohli povedať, že stavebníctvo opäť výkonovo narástlo. Avšak, nakoľko zo sektora odišlo množstvo ľudí a nedarí sa v ňom budovať dlhodobejšiu stabilitu, spokojnosť nie je na mieste,“ myslí si Marián Hybler obchodný riaditeľ firmy Remeslo Stav, s. r. o.

„Z hľadiska celospoločenských potrieb – teda toho, aký by mala a mohla mať naša krajina vzhľad a funkčnosť pokiaľ ide o stav dopravnej infraštruktúry, urbanizmu, rozvoja a riadenia miest a regiónov – je súčasná výstavba určite nedostačujúca,“ tvrdí generálny riaditeľ spoločnosti Keraming, a. s., Dušan Jasečko. Príčinou podľa neho nie je len nedostatok peňazí, ale predovšetkým príprava. „Stačí obmedziť pohľad na menšie územné celky – mestá a regióny, kde chýba kvalitné a reálne plánovanie budúcnosti, ich rozvoja, čo by vo veľkej miere bolo prospešné aj pre zmysluplný rozvoj stavebníctva ako takého,“ upozornil D. Jasečko.

JF/CEEC

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK