Slovensko nepracuje dobre s IT talentmi

Autor ITAPA november 2017 -
Slovensko nepracuje dobre s IT talentmi PBY

Máme veľa šikovných mladých IT-čkárov, no firmám v praxi chýbajú. Niekde je chyba, myslia si predstavitelia brandže aj akademici.

V apríli 2017 sa v Paríži uskutočnila celosvetová súťaž mladých informatikov. Slovensko tam zastupovali študenti UK, ktorí obsadili konečné 10. miesto. Tento úspech vynikne na pozadí faktu, že do súťaže sa zapojilo dovedna tritisíc tímov z celého sveta a do francúzskeho finále postúpilo najlepších päťdesiat. Je toto umiestnenie odzrkadlením stavu slovenskej informatiky v celosvetovom meradle?

Oblasť IT patrí pre Slovensko k perspektívnym odvetviam priemyselného sektora. Výborný výsledok študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ukazuje, že talenty máme. Pre mladých je motiváciou k štúdiu tejto oblasti aj finančné hľadisko. Napríklad kým priemerný plat na Slovensku bol minulý rok 920 EUR, priemerný JAVA programátor zarobil v priemere zhruba o 700 EUR viac. Oblasť IT je v celkovom meradle po manažérskych pozíciách dlhodobo finančne najatraktívnejšou.

Zamestnávatelia pravidelne akcentujú dopyt po šikovných IT-čkároch. V súčasnosti ich na Slovensku chýba podľa Mária Lelovského z IT Asociácie Slovenska zhruba 13 000 a je, navyše, reálny predpoklad, že tento deficit bude v najbližších rokoch narastať. Ako sa s touto situáciou popasovať? Profesor Robert Redhammer zo Slovenskej technickej univerzity sa v tejto súvislosti vyjadruje kriticky k spôsobu financovania verejných vysokých škôl. „Chýba väčšia motivácia a podpora štátu", tvrdí. Financovanie vzdelávania v technických odboroch podľa neho zaostáva za požiadavkami zamestnávateľov na počty absolventov informatiky a dokonca aj za záujmom mladých ľudí o toto štúdium.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK