Buďte vždy pripravení na príležitosti a podporte to podnikovým IT systémom

Autor Nuno Godinho november 2017 -
Buďte vždy pripravení na príležitosti a podporte to podnikovým IT systémom PBY

Kde chcem, aby bolo moje podnikanie o päť rokov, o 10 rokov – alebo dokonca o 20 rokov? Pre lídrov biznisu v sfére malých a stredných podnikov je pohľad ďaleko dopredu veľmi dôležitý.

Ak chcú načrtnúť kurz pre zajtrajšok, analyzujú údaje z tisícov transakcií a využívajú náhľady, ktoré zhromaždili, aby zmapovali zásadné rozhodnutia pre budúcu expanziu. Ale aj tie najlepšie vypracované desaťročné plány sú nanič, ak lídri vo firmách nevedia robiť múdre rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie a rast ich podnikania práve tu, práve teraz.

Takže, ako môžu podniky využiť silu momentu „teraz“ na to, aby rýchlo a strategicky reagovali na nové výzvy a príležitosti – tak ako sa objavujú v čase? Tu sú tri spôsoby, ako môžu podniky v tomto momente zostať agilné.

1. Prognózovanie cash flow

Výskum naznačuje, že 82 % podnikov skrachuje pre zlé riadenie peňažných tokov. Výzvou nie je len jednoduché pochopenie finančných prostriedkov, ktoré vstupujú a vystupujú: ide o uchovávanie podrobných finančných záznamov a ich inteligentné analyzovanie. Ide o tvrdý pohľad na každý výdavok a poctivú analýzu náklady/prínosy. A čo je najdôležitejšie, ide o vytvorenie a udržiavanie presnej a aktuálnej predpovede výdavkov a príjmov – čo by malo dokumentovať cestu firmy k udržateľnosti a rastu. Aj maličký rozdiel medzi podcenením a precenením parametrov v prognóze môže znamenať rozdiel medzi úspechom a krachom.

2. Udržanie správnych zákazníkov

Všetci zákazníci sú cenní, ale nie všetci zákazníci stoja za investíciu, ktorú musí podnik vynaložiť na to, aby si ich udržal v priebehu času, ako sa vyvíjajú vaša firmu a trh. „Opotrebovanie“ zákazníka je realitou života a trhu. Firemní lídri musia staviť rozumne na tých zákazníkov, ktorí sa v budúcnosti ukážu ako najcennejší – a teda im treba venovať viac času, energie a zdrojov, aby boli spokojní a zostali v hre. A to musí byť založené na dátach. Spätná väzba od obchodných a podporných tímov, zákaznícke prieskumy a ďalšie pomocné obchodné údaje (ako napríklad oneskorenie platieb) môžu byť cennými nástrojmi pri posudzovaní spokojnosti zákazníkov.

3. Získanie pracovného kapitálu

Nové projekty, ako napríklad uvedenie produktov či regionálna expanzia, vyžadujú kapitál. Sústredenie sa firmy na moment „teraz“ využije finančné údaje na posúdenie, či sú prostriedky na rast okamžite k dispozícii. Napríklad finanční manažéri môžu zlepšiť svoju schopnosť monitorovať pohľadávky od najlukratívnejších zákazníkov, ich fakturačnú situáciu a priemerný čas platieb. Môžu tiež optimalizovať procesy získania prostriedkov z pohľadávok a zautomatizovať časovo náročné fakturačné a inkasné funkcie. Pri každodennom sledovaní pohľadávok môžu firmy zabezpečiť, že pracovný kapitál bude pripravený vtedy, keď sa objavia správne príležitosti na rast.

Spoločnosti dnes viac ako kedykoľvek predtým čelia naliehavej potrebe využívať nové príležitosti a zvládať neočakávané riziká. Investori a trhy požadujú rýchlejšie výsledky. Zlé rozhodnutia spôsobené nedostatkom poznatkov a analýz môžu zhoršiť schopnosť podniku dosahovať priebežné ciele. Inteligentnejšie a rýchlejšie rozhodovanie pomôže firmám zachytiť príležitosti „teraz“ skôr ako zmiznú – alebo skôr ako sa ich zmocní konkurencia.

Systém Sage X3 a Deveho Consulting Group

Sage je celosvetovo tretí najsilnejší dodávateľ riešení pre podnikové riadenie (ERP). Sage X3 je nasadený vo viac ako 100 krajinách, s viac ako 2 000 konzultantmi v tomto ekosystéme. Viac ako 5 000 zákazníkov si vybralo Sage X3 pre jeho rýchlosť, jednoduchosť a flexibilitu. Pre organizáciu predstavuje dobrý spôsob, ako rýchlejšie rásť a byť agilnou.

Deveho Consulting Group je nadnárodný obchodný partner zameraný na implementácie Sage X3 v mnohých krajinách, ktorý využíva uznávané „best practices“ postupy v oblasti ERP projektov. V rámci 7 regionálnych pobočiek vo Francúzsku (2), Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku, vo Švajčiarsku a v Holandsku manažuje celosvetovú aj lokálnu implementáciu. Deveho Consulting Group Slovakia pôsobí na trhoch Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

Nuno Godinho, Sage
Martin Zuzák, Deveho

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK