Ako návštevník mení marketing cestovného ruchu

Autor KP máj 2016 -

Ekonomický rast, zmeny v spoločnosti a životnom štýle, mobilita a nová generácia cestovateľov prinášajú iné cestovateľské návyky a určujú trendy v cestovnom ruchu.

Súčasný spotrebiteľ je uvedomelý, disponuje relevantnými informáciami, vyšším príjmom a je ochotný venovať viac času oddychu a cestovaniu. Vie jasnejšie pomenovať svoje nároky na destináciu, ako aj na zariadenia a služby, ktoré chce využívať. S tým súvisí nielen zvyšovanie nárokov na kvalitu, pohodlie a bezpečnosť, ale aj silnejúci dopyt po špecializovaných a individualizovaných produktoch cestovného ruchu. Vidíme to na rastúcej popularite regiónov, ktoré ponúkajú komplexné, diverzifikované a vyvážené zážitky, t. j. disponujú kvalitnými službami a pestrou ponukou atrakcií.

Obľúbenosť destinácií však stále viac závisí aj od toho, ako lokálni obyvatelia vnímajú a prijímajú návštevníkov. A vďaka moderným technológiám nemá turista o takéto referencie núdzu.

Trendy v destinačnom manažmente

Trh cestovného ruchu je dnes mimoriadne segmentovaný, a to aj vďaka faktorom ako:

  • rastúci počet cestovateľsky aktívnych seniorov,
  • – nástup miléniovej generácie, pre ktorú je spoznávanie sveta prirodzenou súčasťou života,
  • – cestujúce rodiny s deťmi, ktoré požadujú špecifický prístup i služby,
  • – zväčšujúci sa podiel ekonomicky sebestačných žien.
  • Aktuálna situácia vyžaduje ochotu prispôsobiť sa, hľadať nové riešenia a vylepšenia dokonca aj v tých najúspešnejších destináciách. Najväčší cestovateľský portál Tripadvisor na základe výsledkov rozsiahleho prieskumu medzi cestovateľmi a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu z 32 krajín sveta nedávno ponúkol prehľad najvýraznejších trendov pre tento segment. Odpovede viac ako 44-tisíc respondentov zadefinovali hlavné očakávania ľudí na dovolenkách a cestách.
  • Z prieskumu okrem iného vyplýva, že takmer polovica respondentov uprednostňuje krajiny s bohatou kultúrou. Pri výbere sú pre pätinu respondentov rozhodujúce cenové ponuky hotelov a pobytové balíky. Takmer 70 % respondentov sa vyberá na cesty preto, aby objavovali nové krajiny, spoznávali iné kultúry, tradície, spôsoby života. Z týchto trendov by mohlo profitovať aj Slovensko, ktoré je z pohľadu zahraničných turistov stále viac-menej neobjavenou destináciou.

Premyslený destinačný marketing vedie k rastu návštevnosti

Turistické destinácie musia byť schopné svoje produkty a novinky predať prostredníctvom intenzívnej a cielenej komunikácie. Marketing destinácie a tvorba jej značky sú dlhodobým procesom.
Kľúčom k úspechu je vytvorenie emočného vzťahu a pozitívnych asociácií spájaných s mestom. Úspešný destinačný marketing pracuje nielen s propagáciou, ale aktívne aj s produktom, cenou a distribučnými kanálmi. Vníma silné stránky a jedinečnosti danej lokality, pretavuje ich do pobytových balíkov, tematických ciest, špeciálnych produktov. Pri získavaní návštevníka kladie dôraz predovšetkým na moderné nástroje komunikácie, využíva imidžové a produktové kampane, aktívne nadväzuje a pestuje vzťahy s médiami.

Na Slovensku vznikli v posledných rokoch viaceré organizácie destinačného manažmentu, ktoré majú snahu získať pre svoj turistický región alebo lokalitu významnejšie postavenie na trhu, vyšší počet návštevníkov a prenocovaní. S lokálnymi partnermi pracujú na tom, aby zabezpečili pozitívny prístup k turistom zo strany domáceho obyvateľstva, pohostinnosť a pro-klientsky orientovaný servis na všetkých úrovniach. Popasovať sa však musia najmä s kvalitou služieb a vlastnou prezentáciou.

Case study: ako komunikuje mesto Nitra

Inšpiratívnym príkladom reflektovania trendov v spotrebiteľskom správaní, aktuálneho dopytu cestovateľov a kvalitnej komunikácie je v poslednom období Nitra – naše najstaršie mesto pýšiace sa množstvom historických a kultúrnych pamiatok. Nitra vo svojej aktuálnej komunikačnej kampani vsadila na zážitkovú gastronómiu. Na jedinečnú zmes regionálnych špecialít, kvalitného jedla a nápojov chce do Nitry prilákať najmä mladých turistov. V komunikačnej kampani zohľadnila životný štýl jednotlivých skupín cestovateľov a následne nastavila optimálny mix komunikačných kanálov. Tak aby postupne vybudovala silné povedomie o meste a značku modernej mestskej destinácie.

KP