Inovácie i stabilita

Autor Peter Mravčák február 2019 -
Inovácie i stabilita Zdroj: SAP

Moderný bimodálny prístup v podnikových IT riešeniach

Predstavte si logistické riešenie: v akomkoľvek momente máte prehľad o stave prevážaného tovaru. Keď dôjde k porušeniu prepravných podmienok, viete to okamžite.
S logistickou spoločnosťou sa nemusíte naťahovať o detailoch – ihneď vstupujú do platnosti vopred dohodnuté opatrenia. Utópia? Takéto riešenie existuje. Využíva technológie ako internet vecí či blockchain, je napojené na štandardný ERP systém a fungujúci prototyp uzrel svetlo sveta po desiatich dňoch od prvého nápadu.

Tradičné IT nestačia

Po celé desaťročia bolo najvyššou prioritou IT vylepšovať systém uchovávania informácií o biznise a prístupu k nim. Či už išlo o finančné a účtovné systémy, alebo o rozširovanie funkcií ERP naprieč dodávateľským reťazcom, IT sa snažili o stále vyššiu automatizáciu a štandardizáciu procesov, presnejšie zaznamenávanie transakcií a rýchlejšie analýzy dát. Výsledkom lepšieho prístupu k informáciám boli úspory nákladov, zvýšenie efektivity, lepšie služby zákazníkom, a tým pádom vyššia konkurencieschopnosť.
To už dnes nestačí. Digitálna doba prináša neustále nové možnosti a s nimi aj výzvy: odvetvia biznisu sa prudko vyvíjajú a zmeškať vlak je čoraz jednoduchšie. Internet vecí, big data, cloud, ale i strojové učenie, umelá inteligencia či blockchain už nie sú trendmi nasledujúcich rokov, ale existujúcou realitou.

Bimodálny prístup

Riešením je posun od tradičného IT modelu, sústredeného na údržbu a riadenie existujúceho systému. Bimodálny prístup, ako ho definuje analytická spoločnosť Gartner, počíta s dvoma vrstvami. Prvú predstavujú stabilné core systémy, ktoré poskytujú firme robustný základ. Druhou sú flexibilné riešenia, ktoré veľmi rýchlo dokážu získať hodnotu z najnovších technológií. Prvá úroveň optimalizuje oblasti IT, ktoré sú predpovedateľné, v ktorých už poznáme „best practices“, a ktoré si vyžadujú vysokú úroveň bezpečnosti. Druhá úroveň sa zaoberá experimentálnymi oblasťami, ktoré len odhaľujú nové možnosti.
Ako pri spomínanom logistickom riešení: senzory zariadení internetu vecí neustále sledujú podmienky prepravy: vlhkosť vzduchu, slnečné svetlo, polohu, kolísanie teploty. Blockchain slúži na vytvorenie a sledovanie tzv. smart kontraktu – nemeniteľnosť jednotlivých blokov v prostredí vzájomnej nedôvery zaručí, že s podmienkami nebude nikto manipulovať. Pri splnení istých podmienok sa navyše automaticky spúšťa dohodnutá reakcia. Aplikácia je rýchlo dostupná a vďaka cloudovej platforme vysoko škálovateľná. Navyše je prepojená s ERP systémom, takže všetky informácie o dodávke sú k dispozícii zároveň pre aplikáciu a zároveň sú bezpečne uložené v štandardnom a robustnom základe.
Aby bimodálny prístup uspel, potrebuje práve jednotnú, spoľahlivú a modernú dátovú platformu, ktorá umožňuje pracovať s dátami na oboch úrovniach. V tomto univerzálnom rámci dátového manažmentu existuje jediný logický dátový rad pokrývajúci všetky transakcie a analýzy, ktoré sa v podniku vyskytujú.

Najmodernejšie technológie

Vďaka bimodálnej stratégii môžu teraz firmy efektívne využívať dáta nielen zo senzorov internetu vecí alebo dronov, ale sú pripravené aj na zariadenia, ktoré ešte len prídu. In-memory výpočtová technológia a moderná infraštruktúra, založená práve na práci s veľkými množstvami dát, dokážu získané informácie rýchlo zbierať a spracúvať. Spojením so systémami prvej úrovne dosiahnu firmy kompletný prehľad o biznise, ale aj o nových príležitostiach, potenciálnych narušeniach zaužívaných obchodných modelov i ohrozeniach zo strany konkurencie.
K dispozícii navyše sú už pripravené šablóny, ktoré ešte zrýchľujú vývoj nových aplikácií. Pokrývajú najpoužívanejšie postupy jednotlivých technológií a robia tak z prototypovania aplikácií záležitosť dní. To všetko umožní podnikom zmeniť sa na inteligentné a inovatívne firmy. Nemusia sa vzdať stability v prospech inovácií, ani sa nevyvíjajú na úkor bezpečnosti svojich kľúčových systémov.

Peter Mravčák
SAP Slovensko

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK