Kontroly registračných pokladníc: státisíce eur na pokutách

Autor IS február 2019 -
Kontroly registračných pokladníc: státisíce eur na pokutách Pixabay

Finančná správa SR pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach (ERP). V roku 2018 spravila celkom 6 316 kontrol.

Mnoho pochybení

Až v 4 112 prípadoch (t.j. viac ako 65 %) zistila porušenia predpisov. Išlo napr. o nedostatočné označenie tovaru alebo služby či o neoznačenie predajného miesta oznamom, že ide o prevádzku (podnikateľa), na ktorú sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu. Stávalo sa aj to, že na prevádzke (predajnom mieste) nebol vyobrazený vzor pokladničného dokladu tak, ako to definuje zákon.

Celková suma uložených pokút dosiahla temer milión (984 426) eur. Najnižšie sa pohybovali v rozmedzí 20 – 50 eur, najčastejšie boli vo výške 330 eur. Pracovníci finančnej správy však udelili aj pokutu 10 000 eur. Stalo sa tak v prípadoch, keď podnikateľ porušil zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu.

V niekoľkých prípadoch finančná správa pokladnice aj zaistila. Dôvodom bolo, že nespĺňali požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona. Išlo o neukladanie údajov do fiškálnej pamäte, resp. ich manuálnu úpravu alebo o fakt, že vo fiškálnej pamäti neboli zaznamenávané tie údaje, ktoré by v zmysle zákona mali byť.

Od júla zmeny

Fungovanie ERP sa bude od 1. júla tohto roka meniť. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o ich používaní. Všetci používatelia registračných pokladníc budú napojení na portál finančnej správy. Tá si od nových podmienok sľubuje zefektívnenie kontrol, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Pre podnikateľov bude výhodou zníženie administratívnej záťaže rovnako ako úspora na servisných poplatkoch.

Úspešný výber daní a ciel Finančnou správou SR a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesli v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice o približne 3,7 miliardy eur viac.

IS

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK