Digitálne platby v obchode

Autor ZM máj 2019 -
Digitálne platby v obchode Pixabay

Väčšina maloobchodníkov v Európe si neuvedomuje, že v septembri vstúpia do platnosti predpisy sprísňujúce overovanie totožnosti zákazníkov.

Poukázal na to prieskum spoločnosti Mastercard na vzorke 327 internetových predajcov v 17 európskych krajinách. Až 75 % z nich si nie je dostatočne vedomých nových bezpečnostných noriem pre internetové transakcie, ktoré majú zdokonaliť proces realizácie digitálnych platieb.
Napriek blížiacim sa zmenám len 14 % dopytovaných predajcov podporuje prísnejšie overovanie totožnosti zákazníkov (stronger customer authentication, SCA). Dokonca 51 % z nich uviedlo, že na nové predpisy budú pripravení až koncom septembra alebo ich zavedenie neplánujú vôbec.

Bezpečnejší proces

Spoločnosť Mastercard sa snaží, aby po zavedení tejto zmeny zabezpečila spotrebiteľom ešte pohodlnejší priebeh internetových platieb. Preto ohlásila program Mastercard® Identity Check™ pre overovanie totožnosti, ktorý vychádza z poslednej generácie noriem organizácie EMVCo. Spotrebitelia sú vo veľkej miere zvyknutí platiť svoje online nákupy na jedno kliknutie. Preto je toto riešenie navrhnuté tak, aby predstavovalo len minimálne narušenie procesu platby. Zároveň spĺňa požiadavky na SCA stanovené európskou smernicou o platobných službách PSD2, ktoré v 31 európskych krajinách vstúpi do platnosti 14. septembra 2019.
„Tempo rastu digitálneho obchodu prekonáva kamenné predajne. To je pre internetových predajcov síce prínosné, no zároveň to znamená nutnosť zaistiť bezpečnosť a jednoduchú realizáciu digitálnych platobných transakcií,“ upozornil Milan Gauder, výkonný viceprezident pre služby Mastercard Europe. „Prvú úspešnú transakciu podľa normy EMV 3DS sme uskutočnili už vlani, teraz spúšťame naše riešenie Identity Check, ktoré danú normu plne podporuje a využíva postupy SCA v reálnom čase, ako dynamické heslá či biometrické údaje, vrátane rozpoznávania odtlačku prsta, tváre, očnej dúhovky a hlasu. Výsledkom sú bezpečnejšie internetové platby, zodpovedajúce potrebám elektronického obchodu budúcnosti,“ dodal.

Proti podvodom

Medzi fyzickými a digitálnymi platbami však naďalej existuje znepokojivý rozdiel v počte odmietnutých prípadov či podvodov. V Európe je pri digitálnych platbách početnosť podvodného konania desaťkrát vyššia, čo sa negatívne odráža na miere využitia a dôvery. Obmedzená prevádzka programu Identity Check pred jeho spustením ukázala, že znižuje výskyt podvodov, početnosť zamietnutých platieb aj zložitosť overenia totožnosti klientov pri platbe. Výsledkom bola lepšia skúsenosť zákazníkov aj vyššie zisky predajcov i emitentov platobných kariet.
„Naše riešenie umožňuje bezproblémové využitie mobilných zariadení a je schopné odovzdať desaťkrát viac údajov medzi obchodníkom a vydavateľom platobných kariet ako doterajšie metódy. Rozhodne posúva latku overovania totožnosti výrazne vyššie,“ uzavrel M. Gauder.

Povinnosti obchodníkov

SCA bude, v súlade s už dávnejšie platnou smernicou PSD2, povinné od septembra. Do leta 2019 preto musia obchodníci splniť tieto dva body:
1. kontaktovať svojho spracovateľa platieb alebo poskytovateľa platobných služieb a overiť, či je ich firma pripravená a zahrnutá do programu Identity Check,
2. informovať svojich zákazníkov, že sa podoba platieb zmení a aké to pre nich bude mať výhody (napr. že nebude nutné pamätať si heslo a zníži sa hrozba podvodov).
Zároveň tým banky zahrnú držiteľov nimi vydaných kariet do programu Identity Check a ponúknu im vylepšené možnosti overovania totožnosti, vrátane využitia biometrických údajov.

ZM