Umelú inteligenciu treba vychovať

Autor MV jún 2019 -
Umelú inteligenciu treba vychovať Pixabay

Obavy z negatívnych dopadov umelej inteligencie na vzťahy so zákazníkmi nútia firmy rozmýšľať, ako vytvárať autonómne inteligentné systémy, ktoré budú slušné a zodpovedné.

Zhruba polovica firiem, ktoré využívajú umelú inteligenciu, je s ňou spokojná; väčšina manažérov sa však zároveň obáva jej možných negatívnych dopadov na vzťahy so zákazníkmi. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorý urobil Forbes Insight pre spoločnosti SAS, Accenture Applied Intelligence a Intel.

Hrubá a neslušná?

Obavu z toho, že umelá inteligencia vystupujúca pod značkou firmy sa bude správať a konať nemorálne, neférovo, arogantne (alebo jej skrátka zákazníci nebudú dôverovať) má až 60 % firiem, ktoré ju už používajú alebo plánujú používať.
Vzhľadom k faktu, že autonómne „stroje“ pri doterajších experimentoch a testoch viackrát prejavili rasistické sklony alebo mali sexistické či homofóbne narážky, sú takéto obavy opodstatnené. Preto ak sa má umelá inteligencia stať tvárou značiek a reprezentovať ich obdobne ako dnes obchodníci alebo pracovníci zákazníckych služieb, firmy budú musieť zabezpečiť, aby sa tieto inteligentné systémy správali slušne a zodpovedne.

Hľadanie východísk

„Všetko nasvedčuje tomu, že firmy si budú musieť umelú inteligenciu vychovať – podobne ako to robia rodičia so svojimi deťmi. Inteligentné systémy, ak sú schopné učiť sa a konať samostatne, musia mať logicky v sebe vštepené aj morálne princípy a isté spoločenské normy,“ povedal na margo výsledkov prieskumu Richard Kraus, country manažér SAS Slovakia.
O aktuálnosti spomenutého problému svedčia aj aktivity na európskej úrovni. Vlani v decembri expertná skupina EÚ predstavila prvý návrh etických noriem pre vývoj a využitie umelej inteligencie.
Mnohé firmy však v tomto smere už konajú. Takmer tri štvrtiny z nich, ktoré v súčasnosti umelú inteligenciu úspešne využívajú, na ňu starostlivo dohliadajú a najmenej raz týždenne vyhodnocujú jej výsledky. Väčšina spoločností tiež robí pre svojich technologických odborníkov školenia v etike a vyše polovica (63 %) zriadila aj interné etické komisie, ktoré pravidelne vyhodnocujú, ako sa u nich umelá inteligencia využíva.

Bez dátovej analytiky to nepôjde

Výsledky prieskumu tiež ukázali značnú súvislosť medzi úspechmi v nasadzovaní umelej inteligencie a využívaním dátových analýz. Až v 79 percentách firiem, ktoré považujú nasadenie umelej inteligencie za úspešné, zohráva analytika ústrednú rolu. Iba 14 % respondentov prieskumu uviedlo, že z využívania umelej inteligencie nemajú zatiaľ žiaden prospech. „Byť úspešný v oblasti umelej inteligencie znamená byť úspešný v analytike,“ podčiarkol Oliver Schabenberger, prevádzkový a technologický riaditeľ SAS.

MV

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK