Digitálna továreň Priemyslu 4.0

Autor Peter Mravčák september 2019 -
Digitálna továreň Priemyslu 4.0 SAP

Štvrtá priemyselná revolúcia a využitie moderných technológií umožňujú doslova masovú produkciu výrobkov na mieru.

Nechcete mať rovnakú motorku ako ostatní, no zároveň sú stroje na mieru nad vaše možnosti? To už dnes nie je problém. Továreň svetoznámeho výrobcu môže každú minútu a pol opustiť o trochu iný chopper ako tie predchádzajúce. Na to, aby zákazníci mohli dostať ikonické motocykle v 1 700 variantoch, pritom stačí jediná výrobná linka. Harley-Davidson totiž do svojej výroby zaviedol prvky Industry 4.0. A tie dokážu vyriešiť mnohé z kľúčových problémov priemyselnej produkcie – od extrémnej variability ponuky, dopytu i dizajnu cez potrebu vyrábať individualizované výrobky v čoraz menších sériách až po nutnosť stále rýchlejších inovácií.
Nové technológie umožňujú automatizovať, integrovať a optimalizovať procesy, takže firmy dokážu skrátiť výrobný cyklus, zlepšiť kvalitu produktov a zvýšiť produktivitu. Výrobný priemysel sa posúva od izolovaných, optimalizovaných procesov, systémov a zdrojov k plne integrovanému toku dát a produktov naprieč jednotlivými podnikmi. Výsledky sú hmatateľné: len v spomínanom Harley-Davidson Motorcycles po zavedení zmien klesli výrobné náklady o 7 %, čistá marža narástla takmer o pätinu a čas na zostavenie motorky sa podarilo skresať z 21 dní na neuveriteľných 6 hodín.

Zapojenie zákazníka

Je jednou zo zmien, nad ktorou sa už dnes treba zamýšľať. Industry 4.0 v dnešnej podobe sa zaoberá prevažne výrobnými procesmi. Zákazník však prestáva byť len článkom, ktorému treba vyhovieť. Práve vďaka digitalizácii sa stáva plnohodnotným prispievateľom do samotného výrobného procesu.
Mení sa aj samotný prístup spotrebiteľov. Firmy dnes dokážu vyvíjať inteligentné a prepojené produkty, ktoré zbierajú, vyhodnocujú a posielajú veľké množstvá dát samy o sebe i o spôsobe ich využívania. Dokážu zaznamenať spôsob a stav opotrebenia, vzory používania či podmienky skladovania. Dôležité však je, že zákazníci sú ochotnejší sa o takéto údaje deliť. V dobe nositeľnej elektroniky alebo senzorov v bežeckých topánkach rastie dôvera v zbieranie a odovzdávanie údajov výmenou za ďalšie benefity.
Tieto dáta pritom ovplyvnia každý aspekt hodnotového reťazca. Zákazník napr. spolu s nákupom chladničky môže súhlasiť, že výrobca bude mať prístup k anonymizovaným údajom o produkte a jeho používaní. Získa za to protihodnotu – varovania o prehrievaní kompresora či o zmenách teploty v chladiacom boxe, ako aj rady, ako výrobok využiť na maximum.

Od ponuky na mieru k úplne inému biznisu

Na základnej úrovni princípy Industry 4.0 umožnia podniku lepšie zorganizovať dodávateľské a výrobné procesy a využiť prepojenie medzi strojmi, súčiastkami, procesmi a ľuďmi. Výsledkom sú personalizované konfigurácie, ktoré možno zákazníkovi doručiť efektívnym a škálovateľným spôsobom.
S využívaním zákazníckych dát sa obeh údajov uzavrie. Výrobca vďaka nim pozná, ako sa výrobok využíva, a dokáže zefektívniť náklady – napr. odstránením málo využívaných funkcií. Zároveň ho vie neustále inovovať tak, aby zodpovedal meniacim sa očakávaniam spotrebiteľa.

Inovačné platformy

Na najvyššej úrovni integrácie vie výrobca úplne zmeniť hodnotu, ktorú produkt pôvodne poskytoval. Smart chladnička môže mať zabudované senzory, monitorujúce stav uchovávaných potravín. Vďaka tomu dokáže ponúknuť nové služby – napr. upozornenie o blížiacom sa dátume ich spotreby či objednávku tých, ktoré chýbajú. Môže tiež monitorovať spotrebu energie a hľadať spôsoby, ako ju optimalizovať. Vďaka prediktívnej analytike a 3D tlači už nebude problém zabezpečiť prístup k náhradným dielom kdekoľvek a kedykoľvek.
Práve možnosť kombinácií a prienikov vytvorí nové, agilnejšie ponuky, v strede ktorých budú potreby, preferencie a požiadavky zákazníkov. Produkty sa postupne zmenia na platformy, čo firmám prinesie nové inovačné príležitosti.

Peter Mravčák
SAP Slovensko

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK