Urob si sám, ale bez dopravy to nepôjde

Autor DS marec 2020 -
Urob si sám, ale bez dopravy to nepôjde Geis SK

Slováci a Česi sú nadšení chalupári, preto príchod reťazcov s tovarom a vybavením pre kutilov prijali so záujmom a s nadšením.

Zásobovanie marketov označovaných ako DIY (Do it yourself – urob si sám) má mnoho zvláštností. Spoločnosť Geis využíva systém cross-dock (kde sa zásielky dostanú na doručujúce vozidlo už v distribučnom centre – DC) alebo podobné riešenia, kedy sa zásielky stretnú na doručujúcom vozidle až na poslednej míli, obvykle v regionálnom depe dopravcu.

Cross-dock

Systém zaviedli v roku 2003 po nadviazaní spolupráce s českou centrálou OBI na zásobovanie jej hobby marketov. DC pre cross-dock je umiestnené priamo v centrálnom prekladisku v Modleticiach pri Prahe. Túto úspešnú spoluprácu v roku 2016 rozšírili aj na Slovensko, kde Geis otvoril druhé DC v Senci. Obidve centrá zabezpečujú prepravy v rámci ČR i Slovenska s doručením do 24 hodín. Výhodou pre dodávateľa je možnosť voľby – teda využívanie jedného DC pre oba štáty alebo oboch DC – či dokonca výber podľa požiadavky priamo pri zadaní zásielky do aplikácie GClient. Umožňuje to ťažiť z geografickej polohy, prípadne využiť nadväznosti na svoje ďalšie prepravy a výrazne ušetriť logistické náklady. V prípade záujmu firma zabezpečuje aj zvozy zásielok od dodávateľov do obidvoch DC.
Menší počet vozidiel, ktoré dopravujú konsolidované objednávky na rampy hobby marketov, urýchľuje proces ich odovzdania. Všetky takto doručované zásielky sú vybavené jednotnými dokladmi, čo prispieva k zjednodušeniu a urýchleniu dodania tovaru. Pre vozidlá Geis sú vo všetkých marketoch nastavené časové okná, počas ktorých majú pri vykládke prednosť pred ostatnými dodávateľmi. Vďaka konceptu cross-dock sa zásadne zmenšil počet vozidiel čakajúcich na vykládku. Markety tak môžu lepšie organizovať činnosť v oddeleniach príjmu tovaru.

GClient

Všetci dodávatelia, ktorí využívajú cross-dock, sú vybavení webovou aplikáciou pre odbavenie zásielok GClient. Tá je rozšírená o špeciálnu nadstavbu, ktorá im dokáže prideľovať časové okná pre dodanie tovaru do DC. Dodávateľ cez webové rozhranie zadá zásielku a systém pre ňu vygeneruje štítok s čiarovým kódom. Po spracovaní všetkých zásielok systém vygeneruje odovzdávací protokol, na ktorom je uvedený presný čas odbavenia a konkrétna rampa, na ktorej bude odbavenie prebiehať. Toto IT riešenie zabezpečuje aj detailné štatistické výstupy.
Cross-dock nie je vhodný pre všetkých dodávateľov. Dôvodom môže byť príliš veľa tovaru na to, aby malo zmysel ho niekde prekladať. To sa týka najmä stavebnín, pretože s nimi sa ťažko manipuluje. V týchto prípadoch je najvhodnejšie priame doručenie do predajne.

Zvláštnosti

„Základným špecifikom tohto typu logistiky je jej sezónnosť,“ konštatuje Jiří Pravenec, projektový manažér skupiny Geis. „Tá je odlišná od väčšiny ostatných segmentov, ktoré majú svoj vrchol na konci roka. Markety DIY majú najväčšiu sezónu v jarných mesiacoch,“ vysvetľuje. Ďalším špecifikom je podľa neho veľmi rôznorodá povaha tovaru, s ktorým sa horšie manipuluje, ako sú rebríky, záhradný nábytok. Alebo si preprava a dodanie tovaru vyžaduje potrebnú techniku, resp. mechanizáciu – týka sa hlavne stavebnín a strešných krytín. Taktiež objemy prepravovaného tovaru sú veľmi variabilné – od malých zásielok až po celovozové konsolidované objednávky.
Čo je pre tento typ logistiky najdôležitejšie? Predovšetkým kvalita a presnosť doručenia, ktoré nie je orientované iba na konkrétny deň, ale aj do presných časových okien. Niektorý tovar je časovo distribuovaný pre predajné akcie zákazníka alebo priamo na stavbu – a neskoré dodanie je neprípustné. Geis pri tom využíva synergie medzi svojimi produktami, a dokáže teda vytvoriť potrebný a funkčný distribučný systém. V prípade priamych prepráv ide o klasické objednávky realizované na trase výrobca/veľkoobchod – hobby market/odberateľ. Pre menšie objemy je to systémová preprava paletových a kusových zásielok. Hlavný tok segmentu DIY sa ale distribuuje prostredníctvom cross-dockového skladu, do ktorého sa zváža tovar od dodávateľov a výrobcov. Tu sa zásielky konsolidujú a podľa objednávok následne rozvážajú jednotlivým odberateľom. Dôležité pri tom sú informácie. Všetok tovar, ktorý sa v reťazci pohybuje, je neustále pod kontrolou.

Minimalizácia

Skupina Geis minimalizuje počet papierových dokladov. Snaží sa, aby komunikácia prebiehala prostredníctvom elektronických dokladov, vrátane dodacieho listu a potvrdenia o doručení zásielky. Dôležité je taktiež, že cross-dock umožňuje dodanie do 24 hodín v rámci celého Slovenska i ČR, alebo v požadovanom termíne s krátkodobým uskladnením – čo je významné práve pre tento sortiment a jeho príjemcu.

DS

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK