Zmenil internet podstatu komunikácie?

Autor Jana Škutková máj 2020 -
Zmenil internet podstatu komunikácie? Pixabay

Podnikatelia zrelšej generácie pociťujú občas komplex z prirodzenej neschopnosti zvládnuť digitálne médiá tak ako dnešná mládež. Zmenil sa svet marketingu natoľko, že s ním už nedokážu držať krok?

Určite je dôležité poznať novinky nielen v brandži, ale zaujímať sa aj o možnosti komunikácie so zákazníkmi, získavanie nových kontaktov či využívanie softvérov, ktoré prácu zrýchlia a zjednodušia. Nemusíte byť expert na digitálny marketing, no ak máte aspoň základný prehľad, čo je možné a dostupné, lepšie si vyberiete špecialistu na spoluprácu a necháte ho urobiť to, na čo už nemáte kapacitu.

Kontakty nie sú všetko

Pozrime sa na vec z druhej strany. Žiadna technológia, aplikácia ani zázračný softvér nenahradia premyslenú stratégiu, dobrú znalosť cieľovej skupiny, vytrvalé úsilie o špičkovú úroveň vlastných produktov a služieb. Tieto znalosti a schopnosti by ste si mali udržať, pretože v nich vás plnohodnotne nenahradí ani zručný internetový odborník. I keď sa spôsob prenosu informácií prevratne a rýchlo mení, zákonitosti komunikácie vyplývajú z ľudskej psychiky a v našom podvedomí sú hlboko zakódované.
Hoci technológie pomôžu veľmi rýchlo získať na internete tisíce záujemcov, pravdepodobnosť, že sa z nich stanú platiaci zákazníci, je obvykle nízka. Kliknúť na „like“ či „mám záujem“, príp. stiahnuť si zdarma e-book je jedna vec, osobne sa zúčastniť podujatia alebo zaslať záväznú objednávku niečo celkom iné. Nenechajte sa pomýliť zdanlivo rýchlym a jednoduchým oslovením záujemcov; bez ďalšej tvrdej práce vám získané kontakty veľa úžitku neprinesú.

Ako písať texty

Aby ste získali dôveru zákazníkov skôr než sa rozhodnú pre nákup, treba pristúpiť k ďalším krokom. K najefektívnejším patrí séria e-mailov. Pravda, napísať dlhší text, ktorý zaujme, presvedčí a bude mať pre adresáta reálnu hodnotu, je náročnejšie, no váha priamo zaslanej informácie býva pre čitateľa vyššia ako reklamné oznamy na sociálnej sieti. O tom, ako písať predajné texty, nájdete na knižnom trhu aj internete dosť informácií. Keď to rozpočet dovolí, oplatí sa investovať do kvalitného copywritera. Ak nie, prečítajte si zopár kníh a článkov od ľudí, ktorých toto remeslo živí. Ukážu vám, ako by mal vyzerať pútavý titulok, ako formulovať vety, členiť odseky či využívať grafické symboly a obrázky.
Dôležité je držať sa účelu vašej komunikácie. Nemali by ste skĺznuť do sebaprezentácie a zabudnúť na potreby potenciálneho klienta. Dôležitá nie je dĺžka textu, skôr schopnosť po celý čas udržať čitateľovu pozornosť. Cvičenie robí majstra – ak poznáte pravidlá a viete ako na to, po čase vás možno kreatívna práca s textom začne tešiť.

Prečítať a porozumieť

Posúdiť samého seba je vždy ťažšie ako kritizovať iných. Niekto je na seba až príliš prísny, iný svoje chyby nevidí a nedokáže prijať ani oprávnené návrhy na zlepšenie. Iste tušíte, že správny prístup bude niekde uprostred.
Skúste najprv prečítať svoj text nahlas. Sledujte, či sa vety odvíjajú plynulo, informácie logicky nadväzujú a nezapletáte sa do slučiek, ktoré sú jasné vám, ale čitateľovi môžu byť nezrozumiteľné. Pamätajte, že ak zákazník vašu ponuku nepochopí, nenakúpi u vás. Keď sa v texte zamotá, stratí pozornosť a odíde inam. Zamyslite sa tiež, či používate prirodzený a laický jazyk, slovesá v činnom rode a nie príliš dlhé vety.
V druhom kroku požiadajte niekoho blízkeho, aby si text prečítal a povedal, či všetkému rozumie a vie, aké výhody mu váš produkt prinesie. Nemusí to byť odborník, skôr naopak – zrozumiteľnosť posúdi lepšie niekto „zvonku“.

Výzva k akcii

Je posledným kľúčovým prvkom reklamného textu. Na webe máva obvykle grafickú podobu tlačidla (buttonu), no nemala by chýbať ani v off-line svete. Keď zákazník dočíta váš e-mail alebo list, mal by presne vedieť, čo urobiť, aby váš produkt získal: kde ho môže kúpiť, ako, kedy a kde sa s vami môže skontaktovať, prípadne s kým sa môže poradiť. Na tieto informácie mnohí predajcovia zabúdajú – akoby bolo samozrejmé, že záujemca bude hľadať ďalšie informácie. Nuž, mohol by, no často to neurobí a vaša námaha vyjde nazmar.
Ak ste dočítali až sem, už tušíte, že i keď nám internet poskytol mimoriadne užitočné nástroje, nenahradil podstatu kvalitnej marketingovej komunikácie. A čím viac spamu plní naše schránky a odpútava pozornosť, tým je schopnosť zaujať zákazníka zmysluplnými informáciami dôležitejšia.

Jana Škutková
www.marketingovo.sk

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK