Životné poistenie je stále málo zaujímavé

Autor Darina Huttová máj 2020 -
Životné poistenie je stále málo zaujímavé Pixabay

Hoci populácia starne a v zadlženosti domácností lámeme európske rekordy, namiesto životného poistenia sa spoliehame, že sa nič nestane.

Poistenie nehnuteľnosti či domácnosti už považujeme za bežnú vec, no len necelá polovica Slovákov má nejakú formu životného poistenia. Je nám teda majetok prednejší než život? Ako sa ukazuje, kým k nehnuteľnostiam sa väčšina Slovákov dostáva vďaka úveru z finančnej inštitúcie, ktorá poistenie nehnuteľnosti priamo vyžaduje, v prípade života sa spoliehame na to, že sa nič nestane. Druhým, ešte vážnejším dôvodom nízkeho záujmu je slabé uvedomenie si podstaty poistenia a neznalosť produktov na trhu. Respektíve neschopnosť vybrať si z ponúk tú najvhodnejšiu.

Na čo slúži

Podstata životného poistenia spočíva v tom, že má pomôcť prefinancovať následky poistnej udalosti, často nečakanej a tragickej. Preto – aj s ohľadom na zhoršujúce sa ekonomické podmienky či starnutie obyvateľstva – by si mal každý, najmä však živiteľ rodiny, vždy položiť základnú otázku, do akej miery môže prípadná poistná udalosť zasiahnuť rodinný rozpočet a či na to rodina finančne má, aby vykryla potenciálne výdavky aj v prípade úrazu s trvalým následkom.
Avšak aby vám životné poistenie slúžilo, musí byť správe nastavené. To znamená, že po celý čas existencie musí zohľadňovať vaše konkrétne potreby.

Ako vyskladať poistku

Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. Podľa typu poistenia tak môže pokrývať dlhodobú práceneschopnosť z dôvodu poistnej udalosti, chirurgický zákrok, závažné ochorenia, trvalú invaliditu a podobne. Vždy treba zvážiť, aké riziká si chcete poistiť. Napríklad ak poistíte len úraz, no smrť nastane iným spôsobom ako úrazom, poisťovňa pozostalým poistné plnenie nevyplatí.
Výška krytia by tiež mala zohľadňovať vašu aktuálnu situáciu. Krytie pre prípad invalidity s výškou plnenia napríklad 3 000 eur je už dnes nedostatočné. Podhodnocovať výšku poistného krytia, prípadne klamať či zatajovať pred poisťovňou závažné choroby sa nevypláca. Poisťovňa by mohla poistné plnenie krátiť či odmietnuť. Neprehliadajte ani výluky z poistného krytia. Je to najčastejší problém chýb v každom druhu poistenia.
Pri výbere treba zvážiť aj druh životného poistenia – či chcete rizikové, kapitálové, investičné alebo úrazové. Práve od vašich aktivít – ako aj veku – závisí, ktorý druh je pre vás najvhodnejší. Ak popri poistení chcete svoje prostriedky aj zhodnotiť, možnosťou je kapitálové, ako aj investičné životné poistenie. Treba si však uvedomiť, že tieto druhy poistenia nie sú primárne určené na investovanie či sporenie, takže vysoké zhodnotenie prostriedkov nečakajte.

Dôverujte odborníkom

Žiadajte vysvetlenia, ak sa v ponukách či odborných termínoch neorientujete. Bude to stále lepšie než následne znášať dôsledky zlých rozhodnutí. Nie je ani hanbou prípadne sa obrátiť na finančného odborníka, ktorý má o produktoch prehľad, dokáže ich nestranne porovnať a na základe posúdenia finančnej situácie človeka navrhnúť optimálny variant poistenia na mieru. Teda taký, čo zohľadňuje príjmy a výdavky, aby v prípade nepredvídateľných okolností bola rodina finančne zabezpečená.

Darina Huttová, generálna tajomníčka
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK