Pár zásad, ako by mala fungovať rodinná firma

Autor RM december 2020 -
Pár zásad, ako by mala fungovať rodinná firma Pexels

Rodinné podnikanie sa vo svete dlhodobo považuje za jednu z najstabilnejších foriem podnikania. Jeho hlavnou zložkou je samotná rodina a vzájomné vzťahy medzi jej členmi. Typické je časté prelínanie pracovného a súkromného života. Má to však svoje výhody i nevýhody. Preto, ak chcete vlastniť prosperujúcu rodinnú firmu, mali by ste sa riadiť niekoľkými zásadami.

Kedy ide o rodinnú firmu

Rodinná firma musí spĺňať tieto štyri základné znaky:
* Vlastníctvo – aby sa dalo hovoriť o rodinnom podniku, musia v ňom členovia rodiny vlastniť minimálny podiel.
* Správa/manažment – v rámci vedenia podniku musí byť prítomný minimálny podiel rodiny.
* Príjem – v niektorých krajinách sa hľadí na to, či sa príjem z firmy priamo používa ako hlavný zdroj obživy rodiny.
* Zamestnanci – v niektorých krajinách sa dokonca hodnotí, či podnik zamestnáva primárne členov rodiny.

Aké rodinné podniky najčastejšie zakladáme

Na Slovensku nie je pojem „rodinný podnik“ uzákonený. Predpokladá sa však, že počet rodinných podnikov predstavuje 60 až 80 %.
Rodinný podnik má zvyčajne dvoch až piatich členov. Najčastejším typom sú tzv. manželské rodinné podniky, ale vzniká napr. aj súrodenecké podnikanie. Rodičovský rodinný podnik či príbuzenský rodinný podnik sú skôr ojedinelé.
Na Slovensku sa rodinný biznis rozbieha napr. v oblasti gastroslužieb, informačných technológií, módy, remesiel, vinárstva či rôzneho maloobchodného predaja.
Častým príkladom je aj dobre fungujúca rodinná sťahovacia firma. Rodiny si zakladajú aj lokálne potraviny, logistické firmy, realitné či marketingové agentúry.
Veľmi častým javom býva aj vznik manželských rodinných firiem s fungujúcimi e-shopmi. Najčastejšie ide o elektronický obchod s módou, kozmetikou, výživovými doplnkami či elektronikou. V prípade podnikania manželov je väčšinou nežnejšia polovička zodpovedná za produkty, dopravu, priamu komunikáciu so zákazníkmi či komunikáciu na sociálnych sieťach. Muž zasa zabezpečuje technologickú stránku alebo marketing.

Vzťahy musia fungovať

Na čo si treba dať pri rodinnej firme pozor? Vstať ráno s manželkou, dať si kvalitnú brazílsku kávu a posadiť sa do spoločnej kancelárie? Pre niekoho idylka, pre iného priestor na zbláznenie. Veď kto by len dokázal tráviť toľko času s rovnakým človekom doma aj v práci? Nuž, fungujú tak mnohí. Isté však je, že rodinné podnikanie si môžete nastaviť tak, ako vám vyhovuje.
Nemusíte totiž zdieľať svoju kanceláriu s ostatnými členmi rodiny. Ak zistíte, že vám tento spôsob nevyhovuje, je na mieste sťahovanie kancelárie niekam, kde nájdete väčšiu harmóniu pre svoje podnikanie a budete dosahovať lepšie výsledky.
Okrem možného rozdelenia kancelárií je vhodné sa zaoberať adekvátnym rozdelením pracovných činností. Tak, aby fungoval aj váš biznis, ale aj vaše rodinné vzťahy. Práve vzťahy sú tu veľmi dôležité a na rozdiel od klasického podnikania je takmer nemožné škrípajúce vzťahy vyriešiť zmenou spolupracovníkov.

Spojenie rôznych generácií

V prípade, že rodinnú firmu tvoria dve generácie, je dôležité vyvážiť vplyv rôznych generácií na fungovanie podniku. Nastupujúca mladšia generácia má podstatne iné názory ako tá staršia. Chybou je nepočúvať jej názory, lebo môže do podnikania priniesť produktové inovácie alebo inovátorský prístup k zákazníkom či marketingu. Stručne vyjadrené – mladšia generácia sleduje trendy a spôsoby, ako sa to robí vo svete. Tiež pozná potreby a správanie cieľovej skupiny.
Staršia generácia má zasa potrebné skúsenosti – a to najmä pri riešení konfliktov, dôležitých administratívnych záležitostí či kríz podniku. Dôležité je, aby si uvedomovala aj svoje slabé stránky a nechala mladšiu generáciu realizovať sa do tej miery, aby to mohlo pozitívne ovplyvniť rodinnú firmu.

Pracovné témy iba počas práce

Veľký pozor si treba dať na už spomenuté rozdelenie pracovného a súkromného času. Rodina, aj napriek rodinnému podnikaniu, musí fungovať ako rodina. Má mať osobné témy a otázky, ktoré ju spájajú – aj napriek tomu, že vývoj rodinnej firmy môže byť práve výrazne pozitívny či negatívny. Skrátka – rodina má byť na prvom mieste.

Súdržnosť rodiny v rozhodnutiach rodinnej firmy

Je len prirodzené, že aká vládne atmosféra v rodine, taká bude aj vo firme. Hádky sa tak pochopiteľne premietnu aj do prosperovania podniku. Základom pre rodinné podnikanie je preto súdržnosť rodiny a ochota na veciach sa vždy dohodnúť. Prípadne nájsť vhodný kompromis.
Strategické rozhodnutia je užitočné prijímať spoločne a vždy o nich dlho diskutovať. A odsúhlasiť ich až vtedy, keď o ich správnosti sú presvedčení všetci zaiteresovaní rodinní príslušníci. Ak má čo i len jeden člen nejaké pochybnosti, je lepšie proti nemu neísť a radšej sa snažiť presvedčiť ho argumentmi.
Zvážte, či do manažmentu firmy zoberiete svojich partnerov, partnerky, manželov či manželky. Zo začiatku sa to môže zdať ako výhoda, no po čase môžu nastať komplikácie v podobe hádok a rozdielnych názorov na vedenie a budúce smerovanie firmy. O to horšie to však môže dopadnúť, ak do podnikania niektorého konkrétneho člena rodiny nepriberiete.
Problematika riadenia spoločnosti môže ovplyvniť jednotu rodiny a priniesť tak mnohé ťažkosti aj do osobného života jej členov. Je preto dôležité osvojiť si také procesy vedenia firmy, v rámci ktorých sa budú rozhodnutia vykonávať. čo najľahšie Napr. pomocou písomných zásad a pracovných postupov, záväzných pre všetkých členov rodiny. Vyhnete sa tak niektorým sporom.
Ťažkosti môžu nastať aj v prípade, ak neexistuje nástupnícka generácia rodinných príslušníkov, ktorá by bola ochotná pokračovať v rodinnej tradícii podnikania. Vtedy je treba vypracovať únikovú stratégiu. Pravdepodobne sa nevyhnete transakcii, ktorú vykonáte iba raz za život – predaju vašej rodinnej firmy.

RM

Zdroj dát: https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/rodinne-podniky-na-slovensku

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK