Poistenie pohľadávok

Autor red. júl 2021
Poistenie pohľadávok Freepik.com/pressfoto

Manažovanie kreditného rizika firiem a poistenie pohľadávok je vhodným riešením
očakávaného rastu insolvencií.

V tomto roku predpokladáme postupný ústup korona krízy a následné oživovanie ekonomiky.
S tým však súvisí aj očakávané ukončenie podporných opatrení zo strany štátu, čo môže
spôsobiť, že sa situácia v likvidite spoločnosti zhorší. Podľa generálneho riaditeľa Coface pre
Slovenskú republiku a Česko Jána Čarného to zároveň povedie k zvýšeniu platobnej
neschopnosti firiem a nárastu insolvencií. „Tempo rastu HDP odhadujeme na úrovni 4,3 %,
nebude však úplne kompenzovať účinky značného ekonomického zhoršenia spôsobeného
pandémiou COVID-19. Karanténne opatrenia a najmä lockdown si vyžiadali daň na
domácom dopyte, ktorý bude utlmený aj v roku 2021.“ Firmy počas pandémie síce výrazne
obmedzili investície a znížili výdavky na udržanie finančnej stability, no i tak pribudol
v portfóliu inkasných prípadov väčší podiel firiem s hotovostnými problémami. „Firmy sa
sťažujú na pokles výrobných a obchodných aktivít, pokles objednávok od zákazníkov, no
rovnako aj rast prípadov nesplácania zo strany týchto obchodných partnerov, v dôsledku
čoho sa roztáča špirála druhotnej platobnej neschopnosti,“ upozorňuje na rastúci trend
odborník. Ďalším trendom je nárast dlžníkov, ktorí využili štátom vyhlásenú dočasnú ochranu
podľa zákona č. 92/2020 Z. z., čo sa tiež dá považovať za formu ochrany finančnej stability.
Okrem rastu počtu firiem s platobnou neschopnosťou sa na Slovensku rozmáhajú aj podvodné
konania.

Ostražitosť na prvom mieste

Aj preto odborník odporúča byť maximálne ostražitý, preverovať obchodných partnerov, mať
všetko zdokladované a komunikovať s poisťovňou pri akejkoľvek zmene skutočností. „Dôraz
treba dávať už na prevenciu. Potrebné je zistiť všetky relevantné informácie o bonite
a záväzkoch obchodného partnera ešte pred tým, ako mu začnú dodávať tovar či služby, a
rovnako ich treba monitorovať počas celého trvania vzťahu,“ konštatuje. Poistenie je vhodný
nástroj na prevenciu rizika, vďaka ktorému firma dokáže nielen včas odhaliť nástrahy, ale aj
zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu, ak nastane negatívna situácia. „Poistenie 

firmám kryje chrbát a dokáže zmierniť dôsledky, no to neznamená, že by firmy mali stratiť
ostražitosť. Často je problémom, že firmy podcenia riziko, zle nastavia parametre poistenia a
veľakrát je to aj nedodržanie zmluvných podmienok, slabá komunikácia s poisťovňou
v prípade vzniku poistnej udalosti, prípadne neúplná dokumentácia, ktorá zbytočne predlžuje
riešenie poistnej udalosti,“ upozorňuje Ján Čarný.

 

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK