Smart systém na našich diaľniciach

Autor red. júl 2021
Smart systém na našich diaľniciach Freepik.com/evening_tao

Nízka rýchlosť budovania nových úsekov diaľnic na Slovensku je spôsobená nielen finančnou náročnosťou stavieb, ale aj reliéfom krajiny, ktorý stavby značne komplikuje. V slimačom tempe sa však predsa len dá nájsť pozitívum – a nie zanedbateľné. Je vysoká šanca, že nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest budú vybavené najmodernejším značením, ktoré dokáže poskytovať smart riešenia a reagovať aj na autonómne automobily.

Bezpečnosť na prvom mieste

Vybudovaná cestná infraštruktúra, spájajúca dôležité body krajiny a rovnako poskytujúca obchádzky veľkých aglomerácií, priamo súvisí s možnosťou hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. To však nie je jediná dôležitá premenná. Rovnako ako existencia diaľnice či obchvatu je dôležitá podporná infraštruktúra diaľnic, tunelov a rýchlostných ciest, ktorá rieši plynulosť a bezpečnosť dopravy. Bez nej je každá cesta ako auto bez kolies – nefunkčná.

„Podporná infraštruktúra okrem iného zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o udalostiach na ceste, ako sú uzávierky a dopravné nehody, s cieľom dosiahnuť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a plynulosť dopravy,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, skupiny PPA CONTROLL.

Cenné informácie

 Kým je doprava plynulá a počasie priaznivé, vodiči si vystačia s bežným dopravným značením, ktoré ich upozorňuje na rýchlosť jazdy, križovatky, odbočky a podobne. Lenže dopravná situácia je ideálna len málokedy. Mení sa počasie, cesty sa rekonštruujú, stávajú sa na nich nehody a aj vzhľadom na mnoho rozostavaných úsekov ciest a diaľnic, kde sa doprava rôzne obmedzuje, je dôležité o týchto skutočnostiach s predstihom informovať každého účastníka cestnej premávky, ktorého sa neštandardná situácia dotkne. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré okrem poskytnutia informácie dokáže navrhnúť aj jej riešenie – napríklad znížiť rýchlosť, navrhnúť náhradnú trasu a podobne.

Väčšina úsekov našich diaľnic je takýmto značením vybavená alebo práve prebieha jeho inštalácia. Okrem toho je potrebné dbať na jeho pravidelnú údržbu a inovácie. Napríklad v tuneloch sú zariadenia vystavené náročným, agresívnym podmienkam, ako sú exhaláty z vozidiel.

Smart riešenia

Poskytovať relevantné informácie včas si vyžaduje detegovať mimoriadnu udalosť v doprave, pričom budúcnosťou môžu byť aj alternatívne spôsoby detekcie nehôd, odstavených vozidiel a osôb na ceste prostredníctvom technológie mikrovlnných radarov, obdobných, ako sa používajú na letiskách. Najnovšie trendy v oblasti Smart Cities musia zohľadňovať cloudové riešenia či  komunikáciu infraštruktúry s inteligentnými systémami v automobiloch.

Je teda šanca, že nové a postupne aj už existujúce úseky našich hlavných dopravných tepien, ale aj mestské aglomerácie, budú vodičom pomáhať a zjednodušovať život najmodernejšími smart riešeniami dopravy.

Ako všade, aj v doprave a cestnej infraštruktúre platí, že čas sú peniaze. Nová vláda sľubuje aj pri cestných stavbách transparentný výber dodávateľov. Odborník upozorňuje, že dôležitý je aj ich počet, „pri menšom počte rôznych dodávateľov je celkové riešenie podstatne efektívnejšie a jeho realizácia plynulejšia“.

V celom procese treba myslieť nielen na aktuálnu situáciu, ale dokázať predpokladať situáciu aj o päť, desať, dvadsať rokov a reagovať na ňu už dnes.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK