Logistické centrum s kaviarňou? Aj také sú trendy

Autor Peter Jánoši máj 2016 -

Obraz modernej logistiky a skladovania sa dynamicky mení. Čo bolo pred troma rokmi ťažko predstaviteľné, dnes je štandardom. Logistický sektor ovplyvnila vlna významných inovácií.

Odznieva éra sterilných „big boxov“ pri diaľniciach a dopravných uzloch – ako ich vnímal bežný človek alebo zamestnanec. Dnes sú logistické parky životným priestorom, kde ľudia trávia veľa i mimopracovného času. V P3 sa snažíme, aby sa cítili komfortne, príjemne a mali vybudované sociálne zázemie. Nutnosťou je dopravná dostupnosť aj hromadnou dopravou a úzka spolupráca so samosprávou. V našich parkoch nájdete bankomaty, kancelárie s gaučami, s obrovskou lobby a recepciou ako z hotela. Na želanie klienta pripravujeme kuchyňu pre tisícku stravníkov. V parku v Horných Počerniciach je pre zákazníkov nášho klienta k dispozícii kaviareň, v jednom z našich priestorov je aj veterinárna klinika.

Úspory energií už ako štandard

Vďaka inováciám sú moderné technológie lacnejšie a môžu sa tak rozširovať aj do lokalít, kde boli ešte nedávno luxusom. Napríklad LED osvetlenie je už dostupné nielen v západných krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko, ale aj v strednej Európe – v Poľsku i na Slovensku. Kto ho dnes nemá alebo aspoň neponúka, je mimo hry. Ešte pred troma rokmi bola jeho návratnosť dlhodobá, na úrovni 6 až 10 rokov, dnes sa pohybuje od dvoch či troch rokov. Dobrým príkladom je inštalácia tohto osvetlenia v Poľsku, v budove s plochou 48 000 m2. Výpočty ukazujú, že takto sme klientovi ušetrili 1 500 000 kWh energie. To je množstvo, ktoré by postačilo 375 domácnostiam na celý rok.

Štandardom sa stáva aj zvýšený pomer svetlíkov v strope, kedy prísun prirodzeného denného svetla šetrí energiu, potrebnú na umelé osvetlenie. Úplne bežné je senzorické a stlmovacie osvetlenie, ktoré dokáže ušetriť až 50 % elektriny. Každé takéto inteligentné riešenie okrem zníženia prevádzkových nákladov zároveň minimalizuje dosah na životné prostredie. Podľa výpočtov len vďaka fotobunkám na vodovodných batériách sme schopní ušetriť 1 200 000 litrov vody za rok.

Zelené riešenia priťahujú klientov

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu v logistike prestáva byť vnímaná ako prvoplánový marketing. Trvalo udržateľné – teda „zelené“ – riešenia sú považované za štandard, lebo majú ekonomické opodstatnenie. Okrem osvetlenia alebo vody vstupujú do hry i ďalšie faktory. Trendom pri stavbách logistických budov budúcej generácie je a bude napríklad využitie dreva. Vďaka drevenému skeletu – oproti klasickému železobetónovému – je pri výrobe konštrukčných prvkov možné ušetriť až 462 ton CO2.

V Prahe sme počas výstavby haly inštalovali pri nakladacích rampách predsunuté izolované mostíky. Pri vnútornej teplote v budove okolo 12 °C dokáže takéto elegantné a pomerne lacné riešenie ušetriť 20 až 30 % energie na vykurovanie. Inováciami prešlo i opláštenie budov; napríklad vďaka materiálu Kingspan PIR predvídame 12 %-nú úsporu na stratách tepla. Pre predstavu ide o množstvo CO2, ktoré vyprodukuje 330 londýnskych dvojposchodových autobusov za rok.

Zahraničné spoločnosti dnes reflektujú aj na zelené certifikácie typu BREEAM a považujú ich za konkurenčnú výhodu až nutnosť. Aj vďaka ich tlaku sa u nás udomácňujú napríklad solárne panely, systém solárneho ohrevu vody, zadržiavanie dažďovej vody na budovách alebo nabíjacie stanice pre elektromobily.

Každý klient je špecifický. Len rozloženie podporných stĺpov tak, aby mohol komfortne prevádzkovať regálové systémy, dopravníky či manipulačnú techniku, je výsledkom dlhého procesu plánovania a projektovania. Takisto predpokladom úspešnej implementácie úsporných zelených riešení je znalosť klienta, jeho potrieb a procesov. Napríklad pri nastavení výmeny vzduchu a tepla – okrem opláštenia a izolácie – je potrebné zohľadniť tiež procesy, vzduchotechniku, rekuperáciu a podobne.

Peter Jánoši
riaditeľ P3 Slovensko