Inteligencia víťazí - aj v logistike

Autor Marcus Schick máj 2016 -

Digitalizácia a Priemysel 4.0 menia náš svet od základov. Ako však súvisí prepojenie logistiky s dodávateľskými reťazcami, ktoré musia držať krok s novými trendmi a nárokmi digitálnej doby?

Bionické mravce

Bez mravcov v dome sa určite všetci dokážeme zaobísť. Avšak podľa vývojárov spoločnosti Festo z mesta Esslingen neďaleko Stuttgartu to nie je celkom tak. Títo odborníci v oblasti riadiacej a automatizačnej technológie predstavili niekoľko mravcov na veľtrhu Hannover Messe 2015, ktorý patrí medzi najdôležitejšie priemyselné veľtrhy v globálnom meradle. V skutočnosti nejde o hocijaké mravce, ale o tzv. bionicANTs, vybavené senzormi, kamerami a mikroprocesormi. Tieto 14-centimetrové robotické tvory boli vytvorené unikátnou 3D tlačiarňou. Sú schopné prepraviť predmety niekoľkonásobne väčšie než ony samy, na rôzne vzdialenosti a bez použitia diaľkového ovládania.

Bionické mravce sú schopné komunikovať a reagovať samostatne, rovnako ako mravce žijúce vo voľnej prírode, zatiaľ čo všetky dáta sú zaznamenávané a spracúvané v počítačových úložiskách.
Prezentácia na veľtrhu mala predstaviť dômyselnú a jedinečnú technologickú sústavu, na prvý pohľad sa javiacu ako technická hračka. Mravce vzájomne spolupracujú na dosiahnutí dômyselného plánu. Ich „inteligencia“ je založená na algoritmoch. Podľa zámerov svojich tvorcov budú tieto jedinečné systémy v budúcnosti schopné čoraz viac definovať našu výrobu a procesy, prebiehajúce pri riadení dodávateľských reťazcov.
Podľa mnohých ekonómov je štvrtá priemyselná revolúcia v plnom prúde. Dôkazom a neoddeliteľnou súčasťou toho, čo sa označuje ako priemysel 4.0, je už teraz existencia sieťových a autonómnych výrobných liniek v mnohých organizáciách či podnikoch, využívajúcich vysoko inteligentné technológie. Tieto linky sú schopné vytvárať individuálne produkty až po jediný kus, čo predstavuje zásadný odklon od tradičných postupov.

Dáta sú ropou zajtrajška

Ekonómovia a digitálni odborníci v politických kruhoch sa domnievajú, že dáta budú „surovinou budúcnosti, ropou zajtrajška“. Veď len za posledné dva roky sa podarilo uložiť viac dát než v celej dovtedajšej ľudskej histórii! Dokonca aj keď sa v prvom momente nezdá, že by záznam každého zjavne alebo údajne banálneho procesu dával zmysel, mieru toho nemožno podceňovať. Nemecký magazín Focus opisuje výzvu nasledovne: „Existuje obrovský potenciál v prepojení najrozličnejších dát a informácií. Zatiaľ čo počas obdobia vývoja IT technológií sme boli zaneprázdnení budovaním jednotlivých databáz, teraz ide predovšetkým o ich vzájomné prepojenie. Ak prirovnáme dáta k rope, potom nám ešte zostáva objaviť mnoho ropných nálezísk.“

Digitalizácia predstavuje nielen fascinujúce technológie či uľahčenie pracovnej záťaže. Súvisiace ekonomické stimuly sú tiež lukratívne pre účastníkov trhu. Dobrou ilustráciou je štúdia spoločnosti Accenture nazvaná „Zvíťaziť s internetom vecí“. Podľa nej len v USA prispejú investície do internetu vecí a z nich rezultujúci nárast výroby odhadom sumou 6,1 bilióna USD k celkovému HDP do roku 2030. To isté platí o Nemecku, kde obdobné investičné úsilie môže zvýšiť kumulovaný HDP o 700 miliárd USD (alebo o 1,7 percenta) v rovnakom čase.

Nová doba mení logistiku

A čas tlačí. „Prudké trendy internetového obchodu, pokrok vo svete digitalizácie, nové príklady obchodných modelov a rastúca konkurencieschopnosť menia tvár prepravy tovaru, rovnako aj samotnej logistiky. Okrem toho súčasne rastie i komplexnosť požiadaviek v mnohých ohľadoch,“ reaguje profesor Michael ten Hompel, ktorý skúma materiálové toky a logistiku vo Fraunhoferovom inštitúte v Dortmunde. Spolu s tímom študoval, ako môže byť spracovanie údajov použité pri kombinácii a formovaní efektívnejších priemyselných postupov, rovnako aj postupov pri riadení dodávateľských reťazcov a verejných zákaziek.
„Musíme lepšie pracovať pri zosúlaďovaní logistiky a IT, pretože to skrýva veľký potenciál pre udržateľnosť logistických lokácií,“ nabáda. Ak by skutočný svet, jeho postupy a organizácie boli vždy reflektované digitálne, znamenalo by to početné, predtým nepredstaviteľné možnosti na ich riadenie, na ich mnohostranné vzťahy a súvislosti v akomkoľvek čase, na ich prispôsobenie bežným potrebám. Digitalizácia práce a procesné svety môžu otvárať zaujímavé perspektívy. Tu sú dva príklady:

Príklad 1

Vo výskumnom projekte prišli vývojári z tímu profesora Hompela s novými riešeniami pre vnútropodnikovú logistiku. Použili model inteligencie roja u mravcov, aby nahradili tradičnú dopravnú techniku v sklade autonómnymi, navzájom zosieťovanými dopravnými jednotkami. V hale s rozlohou 1 000 metrov štvorcových urobili model malého distribučného centra, vrátane „high-bay“ skladovacích priestorov pre 600 malých nosičov-prepravcov a 8 výdajných staníc. „Ústredným bodom bol ,roj‘ 50 autonómnych vozidiel. V budúcnosti autonómne dopravné roboty s ,mravčouʻ inteligenciou prevezmú všetky úlohy v sklade: od odobratia položiek z regálov po ich dodanie do výdajných staníc, a nahradia tak tradičné dopravníkové technologické riešenia,“ vysvetľuje profesor M. ten Hompel. V tomto procese by systémy v pozadí organizovali všetky dopravné trasy a umožnili by tak logistickým špecialistom i zákazníkom vedieť, kde sa tovar po celú dobu nachádza.

Príklad 2

Na nedávnej berlínskej konferencii o digitalizácii informoval Gisbert Rühl, generálny riaditeľ spoločnosti Klöckner, o digitalizačných procesoch a vzťahoch so zákazníkmi v oceliarskom priemysle. Firma chcela zefektívniť tieto procesy a urobiť ich účinnejšími. Najväčšou otázkou pre manažment sa ukázalo extrémne drahé dočasné uskladnenie milióna ton ocele ročne. V Silicon Valley prišli s myšlienkou, že inteligentne spájajúce a analyzujúce údaje o trhu a spoločnosti by znamenali oveľa účinnejšie a prispôsobivejšie zákaznícke postupy.

„Avšak po viac ako šiestich mesiacoch inovačný projekt firmy na túto tému nepriniesol žiadne uspokojivé výsledky – vnútorná štruktúra spoločnosti bola príliš ťažkopádna pre ‚out-of-box‘ myslenie,“ povedal G. Rühl sebakriticky. Odpoveďou bolo odčlenenie start-up a spin-off spoločnosti s názvom kloeckner.i v Berlíne. Tam boli všetky projekty, zamerané na digitalizáciu zásobovacieho reťazca, sústredené pod jednou strechou v skupinovom kompetenčnom centre. Od tej doby jeho hlavné úlohy zahŕňali vývoj, testovanie a rozvinutie celopodnikových digitálnych riešení, ako aj spoluprácu všetkých krajinských organizácií Klöckner & Co. Podľa G. Rühla je jeden výsledok už viditeľný: firma má lepší prehľad o tom, koľko treba ocele, kedy a kde. Je potrebných menej zásob, čo viaže aj menej kapitálu.

Stanovenie štandardov

Na rozdiel od mnohých iných odvetví, digitalizácia už dávno reprezentuje neodmysliteľnú súčasť riadiacich procesov u prevádzkovateľov veľkých logistických sietí. „Predpokladom úspešnej a účelnej digitalizácie je štandardizácia a harmonizácia postupov, rovnako ako aj internacionalizácia,“ okomentoval to nedávno Bernhard Simon, CEO spoločnosti Dachser. Firma to dosahuje cez paneurópske spojenia medzi 36 krajinami a cez 333 svojich logistických miest v 23 krajinách – spoločne so stálymi IT systémami Domino a Mikado a komplexnými jednotnými pravidlami. „Nechceme predávať služby založené na cenách alebo tarifách, skôr integrované riešenia,“ hovorí B. Simon. Všetky tovary a procesy sú riadené online, dôsledne a všade s maximálnou transparentnosťou pre všetky zúčastnené strany. „V súčasnosti musí byť logistika schopná integrovať reťazce s pridanou hodnotou do globálnych sietí,“ vysvetľuje. Digitalizácia výrobných a predajných systémov vytvára pre to podmienky tým, že detailne skúma všetky procesy, digitalizuje tok tovaru v systémoch. Výsledkom sú transparentnosť a autonómnosť samotných procesov.

Zladenie logistiky s informačnými technológiami vedie k vytvoreniu tzv. kyber-fyzických systémov (CPS), čo predstavuje vzájomné inteligentné prepojenie reálneho a virtuálneho sveta. To znamená, že toky tovaru v rámci plne rozvinutých fyzických sietí reprezentujú tiež komplexne sieťové a informačné toky dát.

V logistike 4.0 predstavuje transport tovaru z bodu A do bodu B iba jednu stranu mince. „V tejto dobe sme skoro viac informačným logistickým špecialistom než tovarovým,“ konštatuje B. Simon. Fenomén modelu digitálneho toku tovaru začína byť súčasnosťou procesu a je možné ho pozorovať napríklad na platforme v online e-logistike pre sledovanie zásielok a riadenie objednávok alebo v EDI systéme (Electronic Data Interchange Center), zameranom na výmenu dát priamo so zákazníkom. K tomu sa môžu pridať aj iné technológie, využívané v rámci skladového hospodárstva, rovnako aj online systém pre riadenie dodávateľského reťazca udalostí, ktorý dohliada na plynulý chod procesov. Ním spoločnosť presne monitoruje a riadi každú zásielku – od jej prebratia až po samotné doručenie. „Dachser v súčasnosti spracováva všetky objednávky elektronicky, bez výnimky. Takmer všetkých našich 17-tisíc zákazníkov využíva nástroje e-logistiky. Naše hlavné IT systémy ponúkajú integrované a globálne jednotné riešenia,“ vysvetľuje Michael Schilling, ktorý ako COO pre cestnú logistiku v spoločnosti Dachser je tiež zodpovedný za IT.

Nič nefunguje bez ľudí

Digitalizácia má veľký potenciál pre formovanie nielen procesov, ale aj obchodných modelov. Avšak riešenia priemyslu 4.0 vyvolávajú aj obavy o pracovné miesta – s ohľadom na stále rýchlejšie a účinnejšie procesy a postupujúcu robotiku. Predstavuje cesta k úplnej automatizácii postupné nahradenie človeka kyber-technológiami? „V skutočnosti je opak pravdou,“ uisťuje profesor M. ten Hompel. „Ľudia nepredstavujú v koncepte priemyslu 4.0 niečo nepotrebné či nadbytočné. Informačné systémy sú vyvinuté, aby pripravili informácie pre ľudí, ktorí sú schopní ich ďalej použiť na získanie logických riešení v procese rozhodovania,“ dodáva.
„Keď bol na trh uvedený počítač, v priemysle sa predpokladali masívne straty pracovných miest,“ hovorí Jörg Friedrich, vedúci oddelenia vzdelávania a odbornej prípravy v Nemeckom Zväze strojárstva a investičnej výstavby. Avšak dnes pracuje v nemeckom stavebníctve a strojnom priemysle vyše milióna ľudí – viac než kedykoľvek predtým. Podľa odhadov Boston Consulting Group (BCG) by mohlo byť v dôsledku trendu k priemyslu 4.0 vytvorených v samotnom Nemecku v priebehu nasledujúcich desiatich rokov 390 000 nových pracovných miest. BCG takisto predpovedá, že transformácia v tomto časovom rámci bude znamenať ďalších 30 miliárd eur v HDP. Na jednej strane, nové inteligentné produkty v strojárskej výrobe, ktoré podporujú priemysel 4.0, by k tomu prispeli. Na druhej strane, priemysel 4.0 by uľahčil výrobu celého radu produktov, a tým aj lepšie vyplnenie medzier na trhu, ktoré nemohli byť dosiahnuté skôr.

Profesor M. ten Hompel však pripomína potrebu nepreceňovať úlohu človeka v hľadaní a riadení ideálneho toku materiálov: „Je nevyhnutné vždy integrovať ľudí inteligentným spôsobom, s prihliadnutím na ich individualitu. Pretože, koniec koncov, technológie boli vyvinuté za účelom pomoci a uľahčenia práce ľuďom, nie naopak.“

Toky tovarov v logistike 4.0

„Požiadavky našich zákazníkov a trhu sa menia závratným tempom. To je dôvod, prečo musíme počítať a zefektívniť systémy riadenia tokov tovarov, využívaním stále lepších metód,“ vysvetľuje M. Schilling. „Naša IT divízia má 600 zamestnancov, ktorí si vybudovali rozsiahlu architektúru dát. Tú v spolupráci s našimi zákazníkmi neustále aktualizujeme a vylepšujeme – aby sme zabezpečili, že ich dáta sú spracúvané s maximálnou mierou bezpečnosti a dôvery,“ dodáva. Dachser spolieha na privátny cloud v rámci svojho vlastného, vysoko chráneného dátového centra. Certifikácia ISO 27001 je srdcom konceptu ochrany údajov.
Cieľom prístupu k digitalizácii v Dachseri je nielen dohliadať na zmeny vo svojich obchodných procesoch a pozdĺž dodávateľských reťazcov, ale tiež ich aktívne formovať. A to sa robí účinným sieťovaním predajných B2B a B2C kanálov, ako aj zlučovaním online a offline svetov, pretože sú poháňané sférou eCommerce. Jedným z príkladov je produkt „targo on-site“, ktorý Dachser používa na starostlivosť o zákazníkov v B2C logistike nábytku. Vďaka použitiu „eInvoice“, funkcie centra stiahnutia faktúry v e-logistike, je faktúra automaticky pripravená digitálne, čím sa výrazne skráti fakturačný čas a úsilie vyžadované analógovými a čiastočne analógovými verziami.

Ďalším príkladom logistiky 4.0 podľa metódy firmy Dachser je „interlocking“, ktorý využíva prepojenia sietí. V tomto procese ponúkajú zákazníkom vynikajúce jedno-dve riešenia tak cestná, ako aj vzdušná a námorná logistika, podľa potreby. S uvedením vlastného ASL softvéru Othello firma Dachser nerozlučne spája sledovanie zásielok v leteckej a námornej nákladnej doprave s ich sledovaním v cestnej logistike po celom svete. „To umožní, aby bol ,Interlocking‘ ešte atraktívnejší a efektívnejší,“ hovorí M. Schilling. Čo to znamená v praxi? Napríklad, ak časť stroja z Ázie má byť integrovaná do procesu montáže v Španielsku, zákazník môže sledovať stav dopravy svojho výrobku transparentne po celý čas – od cesty vzduchom až po príchod vozidla do španielskej továrne.

Prehodnotenie organizácie

Priemysel 4.0 aj logistika 4.0 vo firme Dachser znamenajú organizáciu 4.0. Motívom je presvedčenie, že veľké logistické siete môžu byť spravované iba decentrálne. „Naše štruktúry rastú organicky v priebehu rokov a vždy sledovali dnešné bežné základné princípy štvrtej priemyselnej revolúcie: decentralizáciu, autonómne postupy, organizáciu v sieťach,“ vysvetľuje Andreas Froschmayer, riaditeľ korporátneho rozvoja, stratégie & public relations. Tieto systémy sa sústredili na optimálnu hodnotu pre zákazníka, ktorá vyžaduje, aby príslušné vlastné záujmy hráčov museli byť obmedzené v prospech siete. „Základný princíp je nazvaný spolupráca,“ dodáva A. Froschmayer. Pre Dachser ako „učiacu sa“ organizáciu to znamená, že tradičné hierarchické myslenie je minulosťou.

Ako to pôjde ďalej? „Logistika generácie 4.0 a postupujúca digitalizácia ponúkajú značné vývojové príležitosti na neustále sa rozrastajúcich a vzájomne prepojených trhoch,“ tvrdí B. Simon. „Úspešné budú tie spoločnosti, ktoré budú schopné tvoriť logistiku s autonómne riadenými viacrozmernými sieťami presahujúcimi firemné i národné hranice,“ podčiarkuje. Dachserovský „dom budúcnosti“ je postavený na takomto základe. Robotické mravce by sa tu pravdepodobne cítili veľmi dobre.

Marcus Schick
Dachser magazine