Pulzujúci príbeh VRM: ľudia, inovácie, aj trochu šťastia

Autor Juraj Filin máj 2016 -

VRM Trenčín vyše 20 rokov úspešne vyvíja a dodáva simulátory pre rôzne typy leteckej a vojenskej techniky. O ceste k podnikateľskému úspechu nám porozprával jej zakladateľ, dnes predseda predstavenstva Július Berith.

O Kam sa zaraďuje Virtual Reality Media, a. s., z hľadiska ekonomickej výkonnosti, pozície na trhu, inovatívnosti?

S našimi 65 zamestnancami patríme medzi malé a stredné podniky. Ekonomická výkonnosť je relatívny pojem. Je totiž rozdiel hodnotiť firmu vyrábajúcu produkty na zákazku a firmu predávajúcu komerčné produkty.
Inovácie sú krvou našej spoločnosti, podmienkou nášho úspechu a nášho prežitia v súťaži s globálnymi hráčmi. To, čo určuje našu pozíciu na trhu a trh, kde pôsobíme, sú príležitosti.

O Ktoré vaše produkty sa najlepšie presadili u zákazníkov?

Náš najúspešnejší produkt je letový simulátor vrtuľníka Mi-17/Mi-171. Tento simulátor a aj všetky ostatné naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja – je to naša konštrukcia, náš softvér, riadiaca elektronika a z veľkej časti aj hardvér.

O Zmienky o spoločnosti VRM sa občas objavia v médiách, napríklad pri príležitosti podpisu novej zmluvy alebo odovzdávania zákazky niektorému zahraničnému odberateľovi. Vy osobne dosť často komunikujete s médiami najmä v súvislosti s oceneniami ako Podnikateľ roka, Diamanty priemyslu alebo Superbrands, ktoré ste v nedávnom období získali – za seba alebo za firmu. Je evidentné, že VRM je dynamická a exportne veľmi úspešná spoločnosť, a to aj na mimoeurópskych trhoch.

V súčasnosti viac než 90 % našich tržieb je zo zahraničia. Naše najsilnejšie trhy sú Alžírsko, USA, Afganistan, Irak. V posledných dvoch rokoch sa však orientujeme na krajiny V4, kde vznikajú trhové príležitosti, takže tento pomer sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Príkladom môže byť naša súčasná výroba full-mission simulátora pre poľské vzdušné sily.
Rád by som ešte zdôraznil jednu vec. Okolo nášho exportu do krajín, kde prebiehajú konflikty, ako Irak, Afganistan, je dosť otázok. Naše systémy sa však vyvážajú s exportnými licenciami SR, používajú sa na výcvik domácich pilotov a zostanú v krajine aj po skončení konfliktu. Ich poslanie je jasné – čím skôr bude domáca armáda vycvičená, tým skôr môžu opustiť krajinu spojenecké vojská.

O Môžete priblížiť genézu spoločnosti VRM a to, ako ste sa vy osobne dostali k podnikaniu v oblasti počítačov, virtuálnej reality a leteckých simulátorov? Ako sa vyvíjala vaša spoločnosť a podnikateľské aktivity?

Na túto otázku odpovedám veľmi rád, pretože ma vždy vráti v spomienkach na začiatok. Ľudia obvykle chcú, aby minulosť ich kariéry zo spätného pohľadu bola dokonalá, všetky ich úspechy dôsledkom ich dokonalej stratégie a profesionálneho plánovania. Niekedy je až zábavné, keď sa otočia veci, ktoré sme robili intuitívne, na výsledky strategického plánovania a profesionálneho manažmentu.
Podrobnosti o vzniku našej firmy a jej fázach vývoja nie sú príliš zaujímavé. Zaujímavý je pohľad na životný cyklus každého podniku, a to je niečo, čo ma neprestane fascinovať: premena energie pulzujúcej vo vnútri podniku počas jeho vývojových fáz. Začína sa to obrovským nadšením, tímovou synergiou, obetovaním sa. Neskôr sa energia míňa na rast, profesionalizáciu, administratívu. Chuť sa mení na zodpovednosť a zodpovednosť na určitý stereotyp. Stereotyp spôsobuje, že sa začnú objavovať príznaky „chorôb“ typických pre koniec životného cyklu podniku.
Preto je mimoriadne dôležité mať okolo seba skvelý tím – najlepšie zložený z profesijne aj osobnostne rozdielnych ľudí, ktorí vám tieto príznaky pomáhajú objavovať, vedia navrhnúť „liečbu“ a v podstate podnik udržať čo najdlhšie vo fáze rastu. Na svete je len veľmi málo komplexne vyspelých a dokonalých ľudí, ale takmer každý človek má niektorú výnimočnú osobnostnú vlastnosť. Výzvou pre každého lídra je dokázať skombinovať tieto výnimočné vlastnosti na dosiahnutie cieľa.

O Z toho sa dá vyrozumieť, že vo vašej firme takýto dobre zladený tím funguje. Ktorých vašich spolupracovníkov a partnerov si osobitne vážite pre ich prínos?

Keby som ich mal vymenovať, bol by to dlhý zoznam. Táto firma má totiž dvoch akcionárov a 65 interných partnerov – našich zamestnancov, ktorí s nami zdieľajú spoločné ciele. Okrem toho je tu množstvo externých partnerov – agentov, subdodávateľov, zákazníkov..., ktorí nám tieto ciele pomáhajú naplniť.
Osobitne si vážim každého, kto sa dokáže postaviť za náš podnik aj v ťažkých časoch. Moja drahá manželka, kolegovia a partneri mi však určite prepáčia, keď budem menovať jedného z nich: Ing. Pavla Grmana. Človeka, ktorý je mojím priateľom od prvého ročníka trenčianskeho gymnázia a dnes je druhým akcionárom spoločnosti VRM a predsedom dozornej rady.

O Za vyše 20 rokov zaznamenala vaša spoločnosť výrazný rozvoj. Hovorili ste aj o výzve, ktorá stojí pred každým lídrom, a využití schopností pracovníkov. Ktoré boli podľa vás hlavné pohonné zdroje rozvoja firmy z hľadiska mentality?

Pokiaľ ide o rozvoj firmy, úprimne vám poviem, že to celkom takto nevnímame. Podľa našich predstáv sme mali byť dávno oveľa ďalej, než sme. Možno sú hlavnými zdrojmi tohto rozvoja a pohybu práve tie naše veľmi ambiciózne očakávania. Keď si tak spätne spomínam na všetky dosiahnuté úspechy firmy, vždy boli naše sny, očakávania a vízie ďalej. Rád hovorím: „Snívajte a chcite vždy viac, ako môžete dokázať a dosiahnuť, oveľa viac, než na čo máte. Potom ak dosiahnete možno polovicu z vašich cieľov, bude to skvelý úspech.“
Ak hovoríme o ľuďoch, znamenajú pre nás obrovský potenciál, stavebný kameň nášho rozvoja a budúceho úspechu. Zároveň sú výzvou na hľadanie ich motivácie, udržateľného rozvoja ich spôsobilosti a vedomostí tvoriacich celofiremné know-how. Myslím si, že pre udržanie integrity firmy a jej ťah smerom k úspechu je vždy dôležité komunikovať vízie, ciele a stratégiu k ľuďom, ktorí tvoria podnik. Podnik totiž netvoria budovy, stroje a zamestnanci. V prvom rade sú to ľudia so svojimi snami, predstavami o vlastnom smerovaní... svojimi cieľmi.

O Aké boli scenáre vášho prenikania na zahraničné trhy? Považujete vaše rozhodnutia v tejto oblasti spätne za optimálne alebo by ste dnes niektoré veci riešili inak?

Intuitívne sme sa riadili situáciou na trhu. V 90-tych rokoch bola spolupráca s lokálnymi firmami na Slovensku, v ČR a Maďarsku oveľa intenzívnejšia ako neskôr, po roku 2000. V 90-tych rokoch sme založili pobočky v Českej republike a Maďarsku; najmä naša česká pobočka sa rozbehla veľmi nádejne. Nebyť nešťastných vnútorných nezhôd s našimi bývalými spoločníkmi, boli by sme oveľa úspešnejší v Česku ako na Slovensku.
Zásady, ktorými sme sa riadili, boli teda vždy spojené s bežnými príležitosťami vyplývajúcimi z povahy trhového prostredia. Tým sa v podstate snažíme riadiť dodnes. Zároveň sa k tomu pridávalo čoraz profesionálnejšie pozadie: marketing, manažment a poradenstvo.
Niektoré rozhodnutia z minulosti boli optimálne, niektoré nie. Tie zlé boli väčšinou iba zle načasované. Od roku 2001 sme prenikali na trhy, ktoré ležia ďalej ako tie stredoeurópske. Začali sme s Jemenom, Angolou, Alžírskom, Kazachstanom, Ruskom... Na tieto prieniky sme už používali obchodných zástupcov a agentov z lokálneho prostredia danej krajiny. Oni vedeli pripraviť pôdu pre profesionálnu prezentáciu a pomôcť s prípravou technickej a komerčnej ponuky podľa štandardov zákazníka.

O Veľkú časť vašej produkcie leteckých a pozemných simulátorov dodávate ozbrojeným zložkám štátov. Aké sú vaše skúsenosti s partnermi zo štátnej sféry v rôznych krajinách?

Naše skúsenosti s obchodovaním a komunikáciou s partnermi zo štátnej sféry sa líšia podľa teritórií, v ktorých obchodujeme. Afrika, Ázia, Európa alebo USA majú medzi sebou výrazné rozdiely, ak hodnotíme nároky, výberové kritériá a pravidlá verejného obstarávania.
V Európe je tendencia riešiť možné obchádzanie pravidiel, a to komplikuje výberový proces. Tendre sú mimoriadne administratívne náročné, ale pritom požiadavky na predmet obstarávania sú definované slabo. Ázijský zákazník rieši rozhodovanie vo finále tendra osobnými návštevami u dodávateľa a, rovnako ako Afričania, preferuje dodávky priamo od výrobcov. V USA majú často najlepšie definované technické požiadavky alebo aj cenu, za ktorú to chcú kúpiť – tam skutočne vyhráva najlepšie technické riešenie.

O Máte v tejto sfére partnerov, s ktorými by ste vaše vzťahy označili za nadštandardné?

Takéto partnerstvo vzniká a zaniká so zmluvným vzťahom. Globálny trend oddelenia inštitúcie nákupcu od koncového zákazníka spôsobuje, že zákazník často ani nemôže ovplyvniť výber dodávateľa. Napriek tomu sa snažíme o dlhodobý vzťah so zákazníkom vo viere, že jeho spokojnosť a jeho poradný hlas budú medzi hodnotiacimi kritériami súťaže. Toto je aj prípad našej spolupráce so Vzdušnými silami a Armádou SR.

O Silnými trhmi sú aj Čína a Rusko. Ako sa vám na nich v súčasnosti darí?

Rusko a Čína sú skutočne veľmi lukratívne trhy. Pridal by som k nim aj Indiu. V Číne sme trochu zmeškali vlak; v súčasnosti opatrne vstupujeme na tento trh cez nemeckého partnera. Rusko je skvelý trh a v minulosti sme celkom ideálne začali spolupracovať s výrobcom dopravných lietadiel Iľjušin. Žiaľ, fabrika sa dostala do existenčných problémov pre orientáciu Ruska na nákup lietadiel Boeing a Airbus a dobre rozbehnutá kooperácia sa zastavila. India je veľmi sľubný, hoci komplikovaný trh. Zdá sa však, že v budúcnosti môžeme mať k nemu dobrý prístup.

O Aké máte konkrétne plány a ambície z hľadiska ďalšieho rozvoja spoločnosti?

Chceme sa vrátiť intenzívnejšie na trh krajín V4 a vybudovať na Slovensku simulačné tréningové centrum pre celú V4 pre výcvik pilotov vrtuľníkov. Rozbiehame aktivity v oblasti bezpilotných lietadiel. Budujeme servisnú sieť ako spin-off s názvom VRM services. Postupne do našich produktov implementujeme najmodernejšiu platformu MATRICS, ktorá spája výhody simulačných, cloudových riešení a elektronického obchodu. Investujeme do rozvoja dcérskej spoločnosti vo Švajčiarsku.
Všetky tieto aktivity sú prejavom našich ambícií „prekľučkovať sa“ medzi veľkými hráčmi a v simulačnom priemysle stáť na špičke technického rozvoja.

O Vráťme sa ešte k otázke vášho vnímania podnikateľských princípov. Aké cenné ponaučenia o prístupe k podnikaniu a k sociálnemu prostrediu, ktoré ste získali v uplynulých rokoch, by ste zdôraznili a posunuli ďalším? Ktoré princípy považujete za svoje a riadite sa nimi?

Je ich veľa za tých 25 rokov. No najkrajšie ponaučenie je, že medzi každým človekom a jeho okolím existuje vzájomný a nezanedbateľný vplyv určujúci ich ďalší vývoj: človek formuje svoje okolie a okolie formuje človeka. Čím je vplyv človeka na jeho okolie väčší, tým väčšie je jeho okolie a tým zodpovednejší musí byť voči svojmu okoliu. Okolie môže byť nejaká entita spoločnosti, ako sú rodina, podnik, mesto, štát, spoločenstvo krajín – v našom prípade Európska únia.

Poviem vám jeden pozitívny prípad vzájomného vplyvu. „Ja radšej zaplatím vyššie dane nášmu mestu, keď vidím, že za to od mesta dostávam lepšie služby.“ Tento výrok pochádza zo Švajčiarska. Je možné naštepiť niečo takéto do slovenskej hlavy? Tí, čo pôsobia v politike a vo verejnej správe, by sa mali zamerať na vzdelávacie a propagačné programy podporujúce prevenciu a spoločenskú zodpovednosť – a nie na represívne administratívne opatrenia, ako je sprísňovanie zákonov.

Ľudia v biznise by mali začať vnímať intenzívnejšie svoj vplyv na okolie a svoju spoločenskú zodpovednosť voči svojej rodine, firme, zamestnancom, mestu, krajine... Poctivý prístup, rozvoj pracovných príležitostí v okolí podporujú školstvo, terciárnu sféru obchodov a služieb...

O Máte podnikateľské vzory?

Podnikateľský vzor? Niektorí ľudia ma v minulosti inšpirovali. Dnes sú mojimi osobnými hrdinami mladí ľudia idúci za svojím snom nehľadiac na nástrahy tohto sveta. Ľudia, ktorí dokážu vymyslieť a naprogramovať špičkovú aplikáciu pre smartfóny a za krátky čas predať milióny aplikácií, vyšplhať a udržať sa medzi megakonkurenciou.

O Môžete priblížiť aj váš osobný život? Vaše hobby, rodinný život, to, ako trávite voľný čas?

Mám tri dospelé deti – dve dcéry a syna – plus dcérku v puberte; skvelú rodinu, s ktorou sa rád delím o svoj voľný čas. Raz za čas, keď s manželkou chceme zažiť pocit výnimočnosti, niekde spolu „ujdeme“ a znova si urobíme medové týždne. Vtedy milujem nakupovanie s ňou a zbožňujem iskierky radosti v jej očiach. Objavujeme spolu krásne miesta na mape a vychutnávame si dobré jedlo a skvelé víno. Pri tom relaxujem najlepšie.

Okrem týchto vzácnych okamihov sa stále snažím zachovať si vzťah k akémukoľvek umeniu, ktoré má šťavu, hlavne k hudbe, výtvarnému umeniu, divadlu, filmu... Mám veľmi rád šport. Mám nádherný bicykel, krásny snoubord – limitovanú verziu, golfové palice urobené na mieru a tenisovú raketu ľahučkú ako pierko. Minimálne dvakrát som už tieto veci aj použil – takže moje ďalšie hobby je plánovanie, ako a kedy ich použijem znovu.

Pripravil: Juraj Filin

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK